Přejít k hlavnímu obsahu

evidence-majetku-icon Správa majetku

Nabízíme Vám komplexní řešení pro evidenci a inventarizaci veškerého majetku založené na jednoznačné identifikaci každého kusu majetku RFID čipem. Toto řešení umožňuje rychlou, přesnou a průkaznou inventarizaci podnikového majetku.

O systému

Inventarizace je prováděna pomocí ručních přenosných terminálů s OS Android, jejichž pconfidex1rostřednictvím pracovníci rychle a přesně načítají majetek značený RFID transpondérem. Řešení umožňuje číst desítky čipů za vteřinu i na vzdálenost několika metrů, a to i přes některé typy překážek. To je zásadní výhodou především při inventuře velkého množství majetku, nebo např. v situaci, kdy jsou inventarizovány šanony uzavřené ve skříních. confidex2

Výsledky inventury jsou následně po síti odesílány do informačního systému firmy k dalšímu zpracování. Standardně je podporováno napojení na ERP sytém Helios iNuvio. Na základě požadavku zákazníka je možné připravit i napojení na další systémy (např. SAP nebo Microsoft Dynamics).

Chainway

Hlavní funkcionality systémů

  • Jednoznačná identifikace každého kusu majetku pomocí UHF transpondéru. V případě zájmu je možné kombinovat i s čárovými kódy.
  • Stahování inventurního soupisu z podnikového informačního systému.
  • Vlastní realizace inventury rychlým, přesným a prokazatelným čtením UHF transpondérů.
  • Přiřazování čipů nově zavedenému majetku.
  • Řešení nesouladů mezi inventurním soupisem a realitou - například rozdílů mezi lokalitou nebo zaměstnancem, kde by majetek měl být umístěn, a kde byl reálně nalezen.
  • Zpětné odesílání inventurních výsledků do informačního systému.

  

Sprava majetku