Přejít k hlavnímu obsahu

Výdejové automaty

Výdejové automaty umožňují samoobslužný výdej pracovních oděvů zaměstnanců, a to včetně jejich evidence.

O systému

Uživatelé/zaměstnanci přijdou k RFID skříni a přiloží kartu k RFID čtečce. Potvrzení nebo zamítnutí karty bude barevně signalizováno pomocí LED, v případě povoleného přístupu se elektronický zámek ve dveřích odemkne. Zaměstnanec si odebere potřebné prádlo vybavené UHF čipem a RFID skříň opět zavře. Následně proběhne ve skříni inventura uvnitř umístěného prádla a na základě chybějícího prádla oproti předchozímu stavu ve skříni, se vyhodnotí, které prádlo si zaměstnanec odebral a toto odebrané prádlo se přiřadí konkrétnímu zaměstnanci do jeho užívání. Plnění skříně bude probíhat pomocí speciální přístupové RFID karty opět přiložením karty k RFID čtečce, otevřením skříně a provedením inventury po zavření dveří. Každá skříň musí být připojena na elektrické napájení 230 V a do počítačové sítě LAN. Na serveru v dané lokalitě bude spuštěna řídící služba, která zajistí propojení jednotlivých skříní a napojení na informační systém evidence prádla. Vracení použitého prádla bude řešeno pomocí návratových (příjmových) skříní, ve kterých budou umístěny klece na špinavé prádlo.

Výdejové automaty