Přejít k hlavnímu obsahu

rfid-ikona RFID technologie

RFID – technologie čipové identifikace (Radio Frequency Identification) představuje aplikace určené zákazníkům, kteří řeší problematiku identifikace výrobků, zboží, majetku atd. RFID identifikaci je možné aplikovat v nejrůznějších oborech a oblastech činnosti.

Díky této technologii je možné vyhodnotit u sledované komodity její aktuální umístění, stav, situaci během jejího vzniku, výroby, užívání, stažení z oběhu, likvidace, a to kdekoliv v životním cyklu výrobku. Nad takto shromážděnými informacemi je pak možné provádět nejrůznější analytické operace, které umožní optimalizovat zacházení s identifikovanými produkty.

O čipových technologiích se říká, že jsou drahé …

... není to pravda. Čipy zrychlují identifikaci, mají dlouhou životnost a umožňují automatizaci různých procesů, čímž ve výsledku přinášejí ekonomické úspory.

RFID identifikátor

Jedná se o čip s anténou uložený v ochranném obalu, z důvodu výrazného zvýšení odolnosti čipu proti vlivům okolního prostředí. Podle způsobu konstrukce HF tagobalu a podle účelu použití je identifikátor nazýván identifikační karta nebo transpondér. Identifikační karty jsou převážně užívány k identifikaci osob a transpondéry pro identifikaci zboží a majetku.

Každý čip je definován jedinečným 128bitovým identifikačním číslem, jedinečnost je zaručena výrobcem čipu. Napájen je přímo signálem, není nutná žádná baterie.UHF

Čipy nemusí mít přímou viditelnost s RFID čtecím zařízením, a proto lze identifikaci provádět i přes nekovový materiál

Identifikace majetku

Používá se pro značení zboží, prádla, oděvů, přUHF ASETepravek, nádob, odpadových nádob, palet, knih, strojů a přístrojů, plynových lahví, sudů, sledování výrobků na pásu při výrobě, značení měřících přístrojů a mnoho dalších možností …

Identifikace osob a vozidel

Řeší se prostřednictvím bezkontaktních čipových „smart“ karet (hybridních nebo duálních). Používá se pro docházkové, přístupové, stravovací, parkovací a vjezdové systémy, systémy pro školy, hotelové systémy apod.

Výhody použití RFID

  • Odolnost proti agresivnímu prostředí (teploty -40°C až +220°C, tlak do 50 bar, chemické výpary, prašnost, znečištěné nebo infekční prostředí, …)
  • Bezkontaktní čtení
  • Dostupná aplikační podpora
  • Mobilita
  • Jedinečnost identifikátoru zaručená výrobcem čipRFID schema