Přejít k hlavnímu obsahu

Systém identifikace a sledování pohybu prádla

UHFčip v kapsičceSystém umožňuje sledovat a hlídat pohyb značeného prádla v monitorovaném prostoru. V případě vynášení prádla/pracovního oděvu z prostoru společnosti je obsluha na tuto skutečnost systémem vizuálně i akusticky upozorněna.

 

O systému

Řešení je založeno na použití dvoukanálové RFID UHF čtečky, osazené dvěma RFID UHF podlahovými stojanovými anténami. Těmito anténami je pokryt hlavní vstup do firmy / závodu, který představuje jediný kontrolovaný možný vchod/východ do/z firmy. Podlahové antény jsou umístěny každá po jedné straně vstupního prostoru a obslužný reader pak v blízkosti těchto antén, např. v prostoru recepčního pultu apod. Veškeré sledované kusy jsou vybaveny RFID UHF tagem/čipem. Následně bude výše uvedenou čtečkou trvale monitorován vnitřní prostor kolem vstupních dveří a v případě, že by kdokoliv odcházel (omylem či úmyslně) s očipovaným kusem prádla/pracovním oděvem a dostal se s ním do monitorovaného prostoru, bude systémem vizuálně upozorněna obsluha recepce na PC umístěném v recepci/vrátnici, popř. je možné „alarm“ zaslat na jakékoliv jiné PC připojené do LAN společnosti. Současně s tím může být na vstupních anténách signalizován optický alarm a dále v prostoru i alarm akustický. Klientský software (pro zobrazen alarmů) bude umístěn na vybraném pracovišti, např. recepce/vrátnice společnosti, ovládací software v jakémkoliv stávajícím serverovém prostředí s OS Microsoft Windows. Ten umožňuje nastavení čtečky a obsahuje vždy aktuální lokální kopii DB hlídaných čipů/prádla/pracovních oděvů a hlavně upozorňuje pomocí SW klienta na vynášení prádla/pracovního oděvu z prostoru společnosti. 

Hlídání pohybu prádla