Přejít k hlavnímu obsahu

 Správa revizí

Správa revizí je doplňkem ERP systému Helios iNuvio, který umožňuje definovat různé parametry elektrických i jiných zařízení a následně evidovat jejich naměřené hodnoty v rámci revizí. Řešení je vhodné nejen pro naplnění požadavků závazných právních norem, ale díky možnosti uživatelského nastavení sledovaných parametrů jej lze využít i pro potřeby interních revizí a sledování stavu přístrojů a zařízení. Měřené hodnoty je možné přímo v terénu zapisovat do aplikace v mobilním terminálu a naměřená data následně nahrát do databáze prostřednictvím bezdrátové sítě.

O systému

iNuvio

Správa revizí je samostatným modulem v rámci Heliosu. Tento modul komunikuje s modulem Majetek, v rámci Revizí je však možné sledovat i předměty, které nejsou v majetku firmy zařazeny. V prostředí Heliosu je možné zavádět nový majetek, zahajovat revize, i zadávat naměřené hodnoty. Pro potřeby zapisování naměřených hodnot přímo v terénu je k dispozice rovněž aplikace pro mobilní terminály s OS Android. data zapsaná do aplikace jsou poté do centrální databáze nahrána prostřednictvím bezdrátové sítě.confidex čip

Správu revizí je možné kombinovat se značením majetku prostřednictvím RFID transpondérů a inventarizací majetku.

Hlavní funkcionality systému

  • Evidence veškerých zařízení, která procházejí revizemi.
  • Definice parametrů, které mají být v rámci revizí sledovány.
  • Zahajování revizí a zapisování naměřených hodnot buď na stolním počítači, nebo prostřednictvím mobilní aplikace.
  • Export všech relevantních údajů do Excelu a generování přehledových formulářů v podobě .pdf .
Revize