Přejít k hlavnímu obsahu

 Vedení účetnictví a mezd

Společnost DataExpert s.r.o. poskytuje svým zákazníkům širokou škálu služeb v ekonomické oblasti. Jedná se především o služby v oblasti zpracování a vedení účetnictví a mezd fyzickým i právnickým osobám.

Pro poskytování služeb vedení účetnictví využíváme ekonomický informační systém Helios iNUVIO. Konkrétní model poskytování služeb včetně jejich kombinace jsme schopni přizpůsobit podle individuálních požadavků klienta.

Vedení účetnictví

 • Kontrola dokladů
 • Zpracování dokladů a zavedení do ekonomického informačního systému
  • Pokladní kniha o Kniha bankovních operací
  • Evidence pohledávek a závazků
  • Evidence majetku
  • Evidence oběhu zboží a materiálu
  • Hlavní účetní kniha (účetní deník)
 • Možnost vystavování faktur
 • Možnost realizace platebního styku
 • Vedení manažerského účetnictví (zakázky, střediska, činnosti apod.)
 • Vyhotovení všech požadovaných výstupních sestav a statistických výkazů
 • Měsíční a roční závěrky včetně tvorby výkazů
 • Daňová přiznání (daň z příjmů, DPH, silniční daň)
 • Zpracování interních směrnic
 • Zastupování klientů před orgány státní správy:
  • finanční úřad
  • správa sociálního zabezpečení
  • zdravotní pojišťovny

Vedení mzdové a personální agendy

 • Vedení mzdové agendy
 • Vedení personalistiky
 • Evidence zaměstnanců
 • Výpočet mezd
 • Vyhotovení veškerých výstupů z mezd pro:
  • Zaměstnance
  • Zaměstnavatele
  • Správu sociálního zabezpečení
  • Zdravotní pojišťovny
  • Finanční úřad
 • Realizace podání na úřady
 • Možnost realizace platebního styku pro oblast mezd
 • Vedení manažerského účetnictví (zakázky, střediska, činnosti apod.)
 • Evidence školení, certifikací a lékařských prohlídek
 • Roční zúčtování daní
 • Komunikace a zastupování klientů před orgány státní správy:
  • finanční úřad
  • správa sociálního zabezpečení
  • zdravotní pojišťovny

Controlling

 • Pomoc při zpracování podnikatelských plánů
 • Tvorba controllingového konceptu
 • Návrh reportingu
 • Pravidelné zpracování controllingových reportů
 • Reporting v anglickém jazyce
 • Cenotvorba
 • Možnost využití funkcionality Manažerského rozhraní IS Helios iNUVIO
 • Zpracování finančních analýz
 • Příprava podkladů nutných k žádosti o úvěr nebo leasing

Výhody poskytovaných služeb

 • Loajálnost vůči zjištěným informacím
 • Utajení informací v rámci Vaší společnosti
 • Odbornost, kreativita a komplexnost poskytovaných služeb
 • Na míru implementovaný kvalitní ekonomický systém a účetní služby za jednu cenu
 • Převzetí odpovědnosti za agendu
 • Srozumitelné a jasné informace nutné pro řízení chodu podniku
 • Úspora nákladů (školení, konzultace, ekonomický informační systém)
 • Levnější řešení oproti vlastní mzdové účetní
 • Odstranění problémů spojených s řízením vlastních zaměstnanců
 • Model poskytování služeb na míru klienta

Modely poskytovaných služeb

 • Kompletní outsourcing účetnictví (včetně IS)
  • Komplexní služba vedení účetnictví v informačním systému Helios iNUVIO implementovaném na míru dle požadavků. IS je ve vlastnictví společnosti DataExpert s.r.o.
  • Předávání dokladů elektronickou nebo písemnou formou
  • Zpracování účetnictví v dohodnutých intervalech respektujících zájmy klienta i zákonné povinnosti
  • Zpracování dat v kanceláři společnosti DataExpert s.r.o.
  • Možnost on-line přístupu klienta do systému (využití dalších modulů, získání informací)
 • Kompletní outsourcing mezd a personalistiky (včetně IS)
  • Komplexní služba zpracování mezd a personalistiky v informačním systému Helios iNUVIO implementovaném na míru dle požadavků. IS je ve vlastnictví společnosti DataExpert s.r.o.
  • Předávání dokladů elektronickou nebo písemnou formou
  • Možnost on-line přístupu klienta do systému
 • Kompletní outsourcing controllingu (včetně IS)
  • Kompletní controlling v informačním systému Helios iNUVIO implementovaném na míru dle požadavků. IS je ve vlastnictví společnosti DataExpert s.r.o.
  • Zpracování v dohodnutých intervalech respektujících zájmy klienta
  • Zpracování dat v kanceláři společnosti DataExpert s.r.o.
  • Možnost on-line přístupu klienta do systému
  • Předpokladem je existence primárních účetních dat v Helios iNUVIO
 • Zpracování účetnictví, mezd a personalistiky nebo služeb controllingu v systému Helios iNUVIO ve vlastnictví klienta
  • Předávání dokladů elektronickou nebo písemnou formou
  • Zpracování v dohodnutých intervalech respektujících zájmy klienta i zákonné povinnosti
  • Zpracování prostřednictvím vzdáleného přístupu nebo osobní přítomnost u klienta
 • Služba účetního specialisty
  • Provádění kvalifikovaných účetních prací dle přání klienta v systému Helios iNUVIO (kontrola účetnictví, účetní závěrky, řešení nestandardních účetních případů, tvorba přiznání DPH atd.)
  • Služba prováděná prostřednictvím vzdáleného přístupu do systému, osobních návštěv a telefonických nebo e-mailových konzultací
 • Služba účetní asistentky
  • Provádění zejména méně kvalifikované účetní práce
  • Pomoc při provádění nárazových činností (inventarizace, ...)
  • Provádění rutinních operací (např. zadávání dokladů do systému)
  • Fakturace, zpracování pokladních dokladů, ...
 • Dohled nad účetnictvím
  • Služba hlavní účetní prováděná v dohodnutém rozsahu
 • Služba controllingového specialisty
  • Provádění kvalifikovaných controllingových prací dle přání klienta v systému Helios Orange (tvorba konceptů, návrh reportů, práce s manažerským rozhraním, modulem zakázek, nastavení modulu finanční analýza atd.)
  • Pravidelné controllingové práce bez vazby na systém Helios iNUVIO
  • Služba prováděná prostřednictvím vzdáleného přístupu do systému, osobních návštěv a telefonických nebo e-mailových konzultací
 • Poradenství
  • Poradenství při řešení specifických i běžných účetních problémů nebo problémů z oblasti mezd a personalistiky
  • Jednorázové poradenství v oblasti controllingu dle konkrétního zadání klienta
  • Služba poskytovaná prostřednictvím osobního kontaktu, e-mailu nebo telefonu dle dohody s klientem

Standardní postup komunikace s klientem

Výměna dokladů

Zákazníci předávají doklady ke zpracování zpravidla do 10 dnů po ukončení měsíce, u neplátců DPH to bývá do 10 dnů po ukončení čtvrtletí. Zpracované účetnictví si odebírají buď ihned po dokončení nebo další měsíc, a to dle individuální domluvy s klientem.

Zpracování dokladů

Účetnictví je zpracováváno výhradně na základě dodaných dokladů. Ty jsou pečlivě zkontrolovány, vyřazeny neplatné a ostatní jsou zaúčtovány. Pro jistotu klienta i účetní firmy prochází zpracované výsledky dvoustupňovou kontrolou, čímž se eliminuje riziko chyby. Vyřazené doklady jsou s klientem podrobně probrány a vysvětleny tak, aby se nedostatky v nich objevené neopakovaly.

Záruka správnosti

Společnost DataExpert s.r.o. ručí za kvalitu zpracování, ale nikoliv za pravdivost a správnost prvotních dokladů předaných ke zpracování. V případě, že by přes výše uvedené kontroly, zajišťující bezchybné zpracování, došlo k pochybení ze strany DataExpert s.r.o., je případné penále ze strany Finančního úřadu klientovi automaticky uhrazeno.

On-line poradenství stálým klientům

Jako zvláštní službu nabízí společnost DataExpert s.r.o. stálým klientům on-line poradenství prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu, SKYPE. Tato služba je hrazena buď paušálem nebo vždy po překročení určitého finančního limitu předem dohodnutého s klientem.

Jednorázové poradenství

Kromě pravidelného zpracování kompletní účetní agendy poskytujeme také obecné poradenství a konzultace. Pro tyto konzultace je potřeba se předem objednat se stručnou informací, o jakou oblast dotazu se jedná. Další postup závisí na požadavku klienta – obecné poradenství obdrží přímo během konzultace, speciální požadavky (příprava podkladů pro leasing, úvěr, statistická hlášení apod.) budou klientovi vyhotoveny dle domluvy s klientem.