Přejít k hlavnímu obsahu

 Systém kontroly vstupu

Systém kontroly vstupu ACCESS je určen pro získávání a následné zpracování údajů o pohybech osob, vozidel, případně dalších nositelů identifikačních karet.

Celý systém je opatřen certifikátem Národního bezpečnostního úřadu na úroveň TAJNÉ A PŘÍSNĚ TAJNÉ.

ACCESS

Sledovanými pohyby rozumíme vstupy a vjezdy do objektů, výstupy z nich, průchody dveřmi, turnikety či  závorami atd.

Systém kontroly vstupu ACCESS umožňuje omezit vstup do určitých prostor pouze v určitou dobu nebo určité skupině osob nebo jiných subjektů s vlastní identifikační kartou nebo znalostí vstupního kódu.

ACCESS se jako systém skládá z identifikačních karet (vždy určují konkrétního vlastníka), ze snímačů těchto identifikačních karet, komunikačních zařízení a převodníků komunikačních linek, počítačů a na nich provozovaného programového vybavení.

ACCESS je integrován s docházkovým systémem PASSPORT na úrovni společné databáze, shodných komunikací se snímači a předávání docházkových dat o průchodech pro zpracování v rámci evidence docházky.

Základní funkční vlastnosti systému ACCESS:

 • zavedení pojmu snímač (kontrolované místo vstupu) a zóna (množina snímačů definující vstupy do určité oblasti)
 • definování práv jednotlivých ID karet pro vstup do zóny – časová práva vstupu se definují v rámci dne a týdne
 • kontrola násobných vstupů (tzv. antipassback) – časový (určitou dobu se nesmí opakovat pokus o průchod) nebo globální antipassback (kdy doba není definována)
 • nastavení a monitorování pásmových propustí
 • zpřístupnění aktuálních stavů systému (kde se která identifikační karta nachází, stav zařízení, signalizace alarmových stavů) pomocí monitorovacích úloh
 • funkce sledování překročení doby nutné k zavření dveří, kontrola otevření dveří jiným způsobem než identifikační kartou • definice různých úrovní alarmových stavů systému
 • integrovaná definice výtahových snímačů s definicí pater
 • vzdálená správa snímačů
 • podpora režimů dvou karet, karet průvodců
 • zavedení definice typů karet (skupiny osob) a k nim odpovídající chování (např. jiné kontroly přístupových práv nebo jiné činnosti než u ostatních karet)
 • jednoduché přiřazování přístupových práv, možnost definovat vzory (šablony) přístupových práv
 • ovládání bezpečnostních ústředen EZS snímači identifikačních karet
 • aktivní komunikace se systémy EPS

Systém INFOS

Systém INFOS představuje ucelený balík softwarových aplikací využívajících identifikačních prvků, zejména karet, v různých oblastech firemních, bezpečnostních i jiných činností. Od řízení a definování vstupu a vjezdu, přes zpracování docházky, evidenci návštěvníků, ovládání parkovišť, řízení výtahů až po řešení objednávkového i restauračního stravování, obsluhu automatů na výdej stravy a nápojů, vyhodnocení časové náročnosti zakázek, identifikace výrobků a dalších oblastí. Systém INFOS je vývojovým produktem společnosti COMINFO, a.s. a navazuje na předchozí generace identifikačních systémů.

Systém INFOS podporuje identifikační prvky zejména v jejich bezkontaktním provedení – jedná se o identifikační karty a tagy různých typů (HID, Philips, Motorola, TAGSYS, EM, MIFARE, INFINEON, LEGIC, Texas Instruments, mikrovlnné tagy a další). I nadále jsou podporovány magnetické karty a čárový kód.

Příslušné programové moduly systému INFOS plně podporují síťový provoz – podle požadavků a podmínek lze aplikace provozovat jako jednouživatelské nebo víceuživatelské s více počítači a podporou sítí LAN, případně WAN. Jednotlivé aplikace systému INFOS jsou určeny pro instalaci na PC stanicích s operačními systémy MS Windows VISTA, XP, 2000.

INFOS plně vychází z architektury klient/server. Jako SQL servery jsou podporovány MS SQL Server (verze 2008 až 7.0) včetně MS SQL 2005 EXPRESS, Oracle a Informix. U modulu komunikací se snímači ID karet je volitelné i prostředí UNIX, LINUX.

Silně se rozvíjející oblastí v rámci systému INFOS jsou aplikace pro intranetové prostředí, které mají třívrstvou architekturu – datový SQL server, aplikační server a webový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer 5.5 a vyšší). Jedná se zejména o aplikaci WATT, která představuje intranetový modul pro editaci a přehledy docházky kompatibilní s editacemi v systému PASSPORT. Dále o CARDPAY Web modul, zahrnující úlohy pro intranetové objednávání stravy, burzu stravenek a přehledy odběru stravy.

Systém INFOS umožňuje úplné výstupy dat (spojovací soubory, tabulky…) pro jejich zpracovaní v mzdových systémech, systémech sledování výrobních zakázek, statistikách a jiných systémech. Obsahuje rovněž importy požadovaných dat.

V rámci modulu Správa karet nabízí systém INFOS funkce pro správu fotografií osob včetně výroby (potisku) identifikačních karet. Součástí dodávky muže být i kompletní fotostudio pro přípravu fotografií osob.

Základní vlastnosti systému INFOS:

 • pouze jedna identifikační bezkontaktní karta pro různé aplikace
 • společná centrální SQL databáze pro různé aplikace
 • společní uživatelé programů – práva pro aplikace se definují v rámci jedné aplikace
 • společná databáze osob včetně fotografií
 • přímé připojení tiskárny identifikačních karet včetně možnosti návrhu vlastního designu potisku
 • používané terminály a snímače ID prvků jsou většinou univerzální – pro docházku v různých módech, sledování zakázek i pro řízení přístupu v různých módech – nastavitelné pouze konfigurací v příslušných aplikacích na PC

Základní aplikace systému INFOS:

 • PASSPORT – Docházkový systém
 • WATT – Intranetová aplikace pro docházková data
 • ACCESS – Přístupový systém
 • CARDPAY – Platební systém pro stravování, sportoviště, automaty, kopírky, parkoviště ...
 • VISIT – Návštěvnický evidenční systém
 • SVZ – Sledování a vyhodnocení zakázek