Přejít k hlavnímu obsahu

SC Portal – intranetový portál pro řízení firmy

SCPortalAplikace SC Portal je modulární řešení intranetového typu, které umožňuje firmě řídit vybrané vnitřní procesy – vykazování práce a nákladů na zakázky, správu a workflow dovolených a služebních cest, evidenci majetku, pracovních oděvů nebo osobních ochranných pomůcek.

 

O aplikaci SC Portal

  Základem řešení SC Portal je webová aplikace napojená na centrální databázi, která slouží k administraci aplikace, prohlížení a práci s daty, generování sestav atd. Aplikace je tedy dostupná z webového prohlížeče a nevyžaduje instalaci žádných specifických klientů. Aplikace se skládá z modulů, které mohou fungovat zcela samostatně. Centrální číselníky portálu (např. seznam zaměstnanců, středisek nebo zakázek) je možné spravovat přímo v aplikaci, nebo načíst z firemního ERP systému. K dispozici je nativní napojení na ERP systém pro střední firmy Helios iNuvio, na základě konkrétních požadavků je možné vytvořit i napojení na jiné systémy.

 

Hlavní funkcionality jednotlivých modulů

 

Správa a evidence majetku, pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek:

 • Jednoznačná evidenci každého kusu majetku, pracovního oděvu nebo OPP včetně jeho jednoznačného přiřazení konkrétnímu zaměstnanci, středisku či lokalitě
 • Rychlá a přesná práci inventarizace evidovaného majetku prostřednictvím mobilních čteček RFID čipů
 • Vybavování zaměstnance potřebnými pracovními pomůckami v závislosti na jeho profesi
 • Jednoduché workflow, které umožňuje například žádat o přidělení nové pracovní pomůcky nebo pracovního oděvu, opravu stávajících apod.
 • V případě využití značení prostřednictvím RFID transpondérů zajištění ochrany majetku před odcizením pomocí kontrolních bran

 

Vykazování nákladů na zakázky:

 • Evidence zakázek včetně jejich stromové struktury v případě rozsáhlejších projektů
 • Stanovování plánů osobních, materiálových i ostatních nákladů na jednotlivé zakázky
 • Evidence odpracovaných hodin po jednotlivých dnech a jejich vykazování na zakázky.
 • Modul tedy kombinuje funkci jednoduchého docházkového systému, ve kterém zaměstnanci vyplňují odpracované hodiny, a nástroje pro vyhodnocování doby odpracované na konkrétních zakázkách
 • Vykazování materiálových a ostatních nákladů na zakázky
 • Porovnávání a vyhodnocování očekávaných a skutečných nákladů na zakázky

 

Správa služebních cest a dovolených:

 • Zadávání služebních cest a dovolených
 • Evidence spolucestující, úseků cest, bezplatně poskytnuté stravy, využití služebních vozidel.
 • Automatický výpočet legislativně daného nároku na stravné dle zadaných podkladů
 • Schvalování služebních cest i dovolených prostřednictvím uživatelsky nastavitelného workflow, včetně možných zástupů a mailových notifikací
 • Tisk výkazů služebních cesty i žádanek o dovolenou

 

SCPortal2
SCPortal3