Přejít k hlavnímu obsahu

pradelny-ikona Informační systémy pro prádelny a čistírny 

Lin logo

LIN je komplexní informační systém, který je nedílnou součástí uceleného řešení RFID identifikace prádla. Poskytuje účinný nástroj pro komplexní management procesů v prádelně, od příjmu prádla, přes vlastní praní, až po distribuci.

O informačním systému pro prádelny a čistírnymoduly

Informační systém pro prádelny a čistírny byl vytvořen přímo na míru potřebám zákazníků. Je primárně určen pro prádelenské a

čistírenské provozy, včetně provozů nemocničních, a je trvale doplňován o další funkcionality. Do systému bylo zapracováno mnoho praktických zkušeností z provozu prádelen a čistíren, čímž vznikl systém, který přesně reflektuje potřeby těchto zařízení. Informační systém pro prádelny je primárně vyvíjený v českém jazyce. V současné době existuje anglická, německá, slovenská a polská lokalizace. V případě potřeby je možné informační systém lokalizovat i do dalších jazyků. Systém je plně modulární, jeho „srdcem“ je databáze spuštěná na SQL Serveru a hlavní administrativní modul „BackOffice“. Díky modulární struktuře systému je uživateli poskytována možnost používat jen ty moduly, které právě potřebuje a zároveň má zajištěnu možnost dalšího variabilního rozvoje systému v budoucnu, pouze doplněním potřebných modulů.

Hlavní funkce systému

 • sledování zakázek od příjmu přes průchod prádelnou až po expedici
 • detailní informace o jednotlivém prádle
 • individuální ceníky pro jednotlivé zákazníky
 • stálé objednávky s možností editace, jednorázové objednávky, internetové objednávky
 • evidence množství prádla - podle hmotnosti i podle počtu
 • fakturace dle vypraného prádla (dodacích listů)
 • hromadné dodací listy, tisk faktur, včetně příjmových dokladů
 • evidence skříněk pro osobní značené prádlo
 • evidence manipulační techniky (klece, kontejnery)
 • bohatá statistika zakázek, zákazníků, zaměstnanců a dalšího
 • možnost exportu dat do účetních programů a ekonomických systémů nebo do tabulek MS Excel

Funkcionalita hlavních modulů

Modul BackOffice

Základní administrativní modul, kde dochází k definování číselníků jednotlivých zákazníků, jejich ceníků, typů prádla, vlastníků značeného prádla, šaten, skříněk atd. V tomto modulu získává vedoucí prádelny přehledy a statistiky o každém kuse prádla. Lze zde zároveň vytvářet faktury. Modul je určen pro vedoucí pracovníky prádelny, pro přístup je nutné se přihlásit uživatelským jménem a heslem. U ostatních modulů toto není nutné, protože každý uživatel má přístup pouze k těm částem programu, které jsou nezbytné pro jeho práci.

Modul Příjem prádla

Příjmový modul slouží k příjmu prádla do prádelny na „špinavé“ straně. Tento modul může být provozován i bezobslužně, jako služba běžící na serveru. V tomto modulu se načítá čipované prádlo do systému, čímž odpadá ruční počítání prádla. To má největší efekt u infekčního prádla, se kterým pak není nutné ručně manipulovat. Současně se zvyšuje rychlost a přesnost příjmu prádla od zákazníka. Systém vystaví příjmový list jako potvrzení pro zákazníka. Tento modul je určen pro pracovníky příjmu prádla do prádelny, kteří načtou prádlo do systému a vytisknou přijímací list.

Modul Opravy prádla

Tento modul slouží pro evidenci veškerých oprav prádla a vyřazování opotřebovaného nebo zničeného prádla ze systému. Parametry oprav a důvody vyřazení se nastavují číselníkem v hlavním administrativním modulu. Modul využívají pracovníci opravny prádla, kteří vyberou opravované prádlo a pak z předdefinovaného seznamu vyberou provedenou opravu.  

Modul Expedice prádla

V expedičním modulu je na „čisté“ straně prádelny vyexpedováno konkrétní prádlo konkrétnímu zákazníkovi. Obsluha si napřed připraví tzv. „objednávkový list“, dle kterého vykryje zakázku. Obsluha vybírá druhy prádla a zákazníky z číselníků nastavených v modulu BackOffice. Samozřejmostí je tisk dodací listu. Tento modul umožňuje práci s čipovaným i nečipovaným prádlem.

Modul Zařazování prádla

Tento jednoúčelový modul slouží k zařazení nového prádla do systému. Obsluha vybere druh prádla a načítá očipované prádlo pomocí antény a systém jej automaticky zařadí pod jedinečným UID číslem do informačního systému.

Modul pro evidenci přepravních klecí a ostatní manipulační techniky

Jedná se o samostatný modul informačního systému pro prádelny, který je určen pro sledování přepravy prádla pomocí manipulační techniky mezi prádelnou a provozem zákazníka (nemocnice, hotelu atd.). Podmínkou nasazení tohoto řešení je označení používané manipulační techniky RFID čipem, případně čárovým kódem. Pro převážení prádla se běžně používají přepravní klece (kontejnery) nebo prádelenské vaky (pytle). Aplikace umožňuje prádelně efektivně sledovat pohyb veškeré používané manipulační techniky (kontejnerů, pytlů, ...). Hlavním přínosem pro prádelnu je přesná a spolehlivá evidence, ke kterému zákazníkovi a kdy byl který kontejner odvezen. Tím se dá účinně předejít pozdějším problémům při vracení kontejnerů, protože je možné zákazníkům vždy přesně vykázat, kolik kontejnerů převzali a které konkrétně to jsou.

LIN lite - limitovaná verze IS

lin-lite-logoSW produkt LIN lite je omezená verze informačního systému pro prádelny, určená pro menší provozovny prádelen a čistíren, případně pro společnosti začínající v oboru prádelenství.

 

Rozsah licence je oproti plné verzi omezen maximálním počtem položek expedovaného prádla.

Varianty LINlite:

LINlite 10 ..... do 10 tun nebo 20.000 ks / měsíc

LINlite 15 ..... do 15 tun nebo 30.000 ks / měsíc

LINlite 30 ..... do 30 tun nebo 60.000 ks / měsíc

LINlite 60 ..... do 60 tun nebo 120.000 ks / měsíc

 

Dostupné moduly:

 • BackOffice (základní modul) - evidence zakázek jednoduchých a hromadných, fakturace, základní statistiky zakázek a fakturace
 • Přenos faktur do účetního software
 • Rozšíření ceníků o ceny dle zpracování
 • Fakturace v cizí měně
 • Půjčování prádla (sklad neznačeného prádla)
 • Statistiky neznačeného prádla
 • Modul pro detailní sledování neznačeného prádla v rámci zakázek dle jednotlivých kont (přepírka, opravy...)
 • Příjem špinavého prádla – samostatný modul pro dotykové displeje
 • Expedice čistého prádla – samostatný modul pro dotykové displeje

Hlavní přínosy

 • Informační systém pro prádelny je plně modulární
 • Intuitivní rychlá obsluha díky optimalizaci pro dotykové ovládání
 • SQL databáze umožňuje přehlednou a bezpečnou organizaci dat a snadné zálohování
 • Nastavování důležitých parametrů probíhá v hlavním modulu BackOffice
 • Systém je po dohodě možné dále upravit podle přání zákazníka tak, aby plně vyhovoval nastaveným procesům v provozu

 

BackOffice