Přejít k hlavnímu obsahu

Cloudový systém pro evidenci značeného prádla

Cloudový systém pro evidenci prádla značeného HF nebo UHF transpondérem je jednoduchým řešením určeným především pro hotely, domovy seniorů nebo průmyslové podniky. Řešení je vhodné pro zákazníky, kteří chtějí mít přehled o používaném prádle, ale které zároveň nevyužijí pokročilé funkcionality informačního systému LIN.prádlo

O systému

Řešení se skládá ze tří komponent:

1. Centrální databáze.

2. Webové aplikace pro administraci, kterou je možné spouštět z jakéhokoliv webového prohlížeče.

3. Klientských zařízení pro OS Android vybavených čtečkami chainwayHF nebo UHF transpondérů, jejichž prostřednictvím probíhá samotná práce s prádlem – příjem, výdej, předávání prádla konkrétním osobám nebo na konkrétní střediska. Tato zařízení mohou mít buď podobu stolních terminálů umístěných např. v prádelně na předávacím místě, nebo se může jednat o mobilní terminály např. pro potřeby inventury nebo rychlého získání informací o konkrétním kusu prádla. Možné je i kombinované využití obou typů zařízení.

První dvě komponenty systému jsou hostovány v cloudu poskytovaném naší společností. Zákazník proto nemusí disponovat vlastním serverem, pro administraci aplikace není nutné na počítače zákazníka instalovat žádný specializovaný software. Klientská zařízení s čtečkami transpondérů komunikují s cloudem prostřednictvím internetu.

cloudovereseni2

Hlavní funkcionality systému

Správa a evidence majetku, pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek:

• Jednoznačná identifikace každého kusu prádla prostřednictvím HF nebo UHF transpondéru

• Zavádění a vyřazování prádla • Evidence příjmů a výdejů prádla do/z prádelny

• Přiřazování prádla konkrétním střediskům nebo osobám

• Inventarizace prádla pomocí mobilních terminálů

• Evidence počtu praní každého kusu prádla

• Generování přehledových sestav – prádlo po osobách nebo střediscích, přehled praní po měsících, stáří jednotlivých kusů prádla

cloudovereseni1