Přejít k hlavnímu obsahu

Kamerový systém pro sledování počtu osob

Systém pro sledování počtu osob umožňuje jednoduše evidovat a kontrolovat aktuální počet osob ve vymezeném prostoru. Je tak vhodný například pro zajištění dodržování hygienických opatření v podobě maximálního počtu osob v prodejně. Statistiky systému je rovněž možné analyzovat pro marketingové účely.

O systému

Systém funguje na bázi kamerového dohledu. Na strop sledované oblasti je umístěna kamera vybavená umělou inteligencí, která je schopna rozpoznávat osoby. Kamera eviduje počet vstupů a výstupů z kontrolované oblasti a tato data ukládá do své databáze. U vstupu do kontrolované oblasti je umístěna obrazovka se „semaforem“ – jestliže je počet osob nižší než stanovená hranice, svítí obrazovka zeleně, jestliže je hranice překročena, objevuje se červená barva a nově příchozí jsou informováni o nutnosti vyčkat. Data uložená v kameře jsou kdykoliv přístupná po síti prostřednictvím administrativního rozhraní.

Hlavní funkcionality systému

  • Evidence počtu vstupů a výstupů do určité oblasti, kontrola počtu aktuálně přítomných osob
  • Možnost stanovení konkrétních zón v rámci zorného pole kamery, které mají být hlídány nebo naopak ignorovány
  • Možnost kombinace více kamer a vchodů
  • „Semafor“ v podobě obrazovky umístěné u vstupu do kontrolované oblasti, která vpouští osoby dovnitř
  • Ukládání dat do databáze a jejich využitelnost pro marketingové analýzy
Počítání osob