Přejít k hlavnímu obsahu

dochazka-logo Docházkový systém

  PASSPORT

Docházkový systém PASSPORT je součástí komplexního informačního systému INFOS a je určen k evidenci a automatickému zpracování docházky.

Systém PASSPORT zpracovává data zaznamenaná při průchodech přes snímače identifikačních prvků v návaznosti na data o definicích směn, kalendářů a dalších nastavení. Systém docházku nejen vyhodnocuje, ale také kontroluje podle předem definovaných modelů pracovní doby a umožňuje editovat a zavádět nové akce přímo z klávesnice PC jednotlivých uživatelů. Zpracovaná data o docházce lze přehledně tisknout pomocí různých sestav nebo exportovat do navazujících systémů, zejména mzdových a personálních. Každá osoba provádí značení docházkových akcí na snímačích identifikačních karet, které jsou podle požadavků umisťovány do vstupních prostor či do prostor jednotlivých pracovišť.

Popis systému

Základní docházkové akce, u kterých lze značit začátek a konec:

 • Běžná pracovní činnost
 • Služební cesta
 • Přestávka na oběd
 • Návštěva u lékaře
 • Dovolená
 • Nemoc
 • Případně další programovatelné akce Výsledná data o docházce zpracovaná systémem PASSPORT vzniknou jako vzájemná kombinace záznamů ze snímačů, editovaných výpočtů, popřípadě generovaných akcí (nemoc, dovolená, …) a jejich porovnáním s nastavením příslušných modelů pracovní doby. Následné zpracování docházky lze výrazně zjednodušit a zefektivnit přenosem docházkových dat do mzdového modulu provozovaného uživatelem (např. Helios iNuvio).

Hlavní přínosy systému PASSPORT:

 • usnadnění a zpřesnění zpracování dat
 • zamezení neoprávněnému upravování údajů
 • usnadnění únavného a nepříjemného přepisovaní údajů o docházce a následného výpočtu odpracované doby
 • zpracování dat odlišných pracovních skupin s různými druhy pracovní doby
 • operativní a rychlé zpracování záznamů
 • rychlá informace o aktuálním stavu docházky a přítomnosti osob
 • otevřenost s vazbami na další systémy
 • ochrana dat proti neoprávněným úpravám, přístupová hesla a úrovně oprávnění k činnostem
 • zpřístupnění základních informací o odpracované době v rámci měsíce na snímači identifikačních karet

Vyhodnocování odpracované doby se provádí podle tzv. modelu pracovní doby. Model pracovní doby definuje základní údaje a řídí výpočet a zpracování docházky. Pro definování modelu pracovní doby byla vytvořena řada parametrů, jejichž kombinací lze docílit požadovaného zpracování docházkových dat. Využití všech parametrů v rámci modelu není ovšem podmínkou pro zpracování. Jeden model pracovní doby tak lze přidělit osobám v celém podniku, ve vybraných střediscích nebo pouze jedné osobě. To umožňuje zpracování docházky pro velké množství pracovních skupin s odlišnými druhy pracovní doby (jedno či vícesměnný provoz, nepřetržitý provoz, pružná pracovní doba, přesčasy, náhradní volno atd).

Intranetový modul WATT

Systém INFOS obsahuje modul WATT – intranetové zpracování docházky, který je kompatibilní s odpovídajícími funkcemi systému PASSPORT. Modul WATT přejímá obecné nastavení systému INFOS (uživatelská jména, přístupová práva, seznam osob a jejich organizační strukturu), docházka je vyhodnocována podle nastavení PASSPORT (nastavení modelů pracovní doby, jejich přiřazení osobám atd.). WATT není plně samostatný modul, řeší pouze okruh vyhodnocení docházky, její editace, případně tisky výsledných dat.

Přínosy modulu WATT:

 • centrální správa a upgrade systému (vše je na jednom počítači)
 • snížení zátěže klientských stanic (vše probíhá na serveru)
 • snížení zátěže databázového serveru (data jsou načítána hromadně)

Systém INFOS

Systém INFOS představuje ucelený balík softwarových aplikací využívajících identifikačních prvků, zejména karet, v různých oblastech firemních, bezpečnostních i jiných činností. Od řízení a definování vstupu a vjezdu, přes zpracování docházky, evidenci návštěvníků, ovládání parkovišť, řízení výtahů až po řešení objednávkového i restauračního stravování, obsluhu automatů na výdej stravy a nápojů, vyhodnocení časové náročnosti zakázek, identifikace výrobků a dalších oblastí. Systém INFOS je vývojovým produktem společnosti COMINFO, a.s. a navazuje na předchozí generace identifikačních systémů.

Systém INFOS podporuje identifikační prvky zejména v jejich bezkontaktním provedení – jedná se o identifikační karty a tagy různých typů (HID, Philips, Motorola, TAGSYS, EM, MIFARE, INFINEON, LEGIC, Texas Instruments, mikrovlnné tagy a další). I nadále jsou podporovány magnetické karty a čárový kód.

Příslušné programové moduly systému INFOS plně podporují síťový provoz – podle požadavků a podmínek lze aplikace provozovat jako jednouživatelské nebo víceuživatelské s více počítači a podporou sítí LAN, případně WAN. Jednotlivé aplikace systému INFOS jsou určeny pro instalaci na PC stanicích s operačními systémy MS Windows VISTA, XP, 2000.

INFOS plně vychází z architektury klient/server. Jako SQL servery jsou podporovány MS SQL Server (verze 2008 až 7.0) včetně MS SQL 2005 EXPRESS, Oracle a Informix. U modulu komunikací se snímači ID karet je volitelné i prostředí UNIX, LINUX.

Silně se rozvíjející oblastí v rámci systému INFOS jsou aplikace pro intranetové prostředí, které mají třívrstvou architekturu – datový SQL server, aplikační server a webový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer 5.5 a vyšší). Jedná se zejména o aplikaci WATT, která představuje intranetový modul pro editaci a přehledy docházky kompatibilní s editacemi v systému PASSPORT. Dále o CARDPAY Web modul, zahrnující úlohy pro intranetové objednávání stravy, burzu stravenek a přehledy odběru stravy.

Systém INFOS umožňuje úplné výstupy dat (spojovací soubory, tabulky…) pro jejich zpracovaní v mzdových systémech, systémech sledování výrobních zakázek, statistikách a jiných systémech. Obsahuje rovněž importy požadovaných dat.

V rámci modulu Správa karet nabízí systém INFOS funkce pro správu fotografií osob včetně výroby (potisku) identifikačních karet. Součástí dodávky muže být i kompletní fotostudio pro přípravu fotografií osob.

Základní vlastnosti systému INFOS:

 • pouze jedna identifikační bezkontaktní karta pro různé aplikace
 • společná centrální SQL databáze pro různé aplikace
 • společní uživatelé programů – práva pro aplikace se definují v rámci jedné aplikace
 • společná databáze osob včetně fotografií
 • přímé připojení tiskárny identifikačních karet včetně možnosti návrhu vlastního designu potisku
 • používané terminály a snímače ID prvků jsou většinou univerzální – pro docházku v různých módech, sledování zakázek i pro řízení přístupu v různých módech – nastavitelné pouze konfigurací v příslušných aplikacích na PC