Přejít k hlavnímu obsahu

 Stravovací systém

Stravovací systém CARDPAY je primárně určen k implementaci do prostředí podnikového stravování.

CARDPAY

Při nasazení systému CARDPAY pro podnikové stravování (objednávkové i restaurační) tak zcela nahrazuje a plně automatizuje standardní „stravenkový“ systém. Umožňuje evidovat primární údaje o jednotlivých strávnících, a hlavně provádět výpočet skutečných nároků na dotaci stravného na základě dat o odpracované době z docházkového systému.

Tento platební systém představuje řešení pro lokální bezhotovostní platební místa spojená do jednoho centra, v němž probíhá centrální správa účtů karet. Využití systému CARDPAY je mnohostranné – systém umožňuje řešit bezhotovostní platby za odebrané služby nebo zboží v rámci různých typů prodejních míst, jednotlivé typy zařízení je možné kombinovat i v rámci jedné instalace.

Základní vlastnosti systému:

 • společná matriční data s ostatními aplikacemi
 • společná uživatelská správa s ostatními aplikacemi
 • definice různých typů účtů a strávníků a jejich parametrů
 • podpora různých typů dotací a vyhodnocení odběrů
 • vazba na docházkový systém
 • vazba na různé firmy, provádějící přípravu jídel
 • vazba na mzdový systém

Funkce systému při realizaci plateb:

Základem celého systému je správa účtů pro jednotlivé identifikační karty, pomocí kterých se dále uskutečňují bezhotovostní platby. Pro každou kartu je možno stanovit typ účtu a určitý limit zůstatku na účtu, který nelze přečerpat – lze použít například pro definování zálohy na kartu, která by se nevracela v okamžiku její ztráty.

V rámci plateb nebo objednávek lze po identifikaci karty ve snímači karet přímo čerpat zboží nebo službu s možností kontroly ověření zůstatku na účtu karty před každou platbou a pokud je dostačující, je platba povolena.

Objednávkové stravování

Je založeno na objednávkách jídel podle jídelníčku a jejich odběru v době výdeje v rámci výdejových snímačů. Objednávkové snímače jsou obvykle konfigurovány ve dvou základních variantách:

 • rychlé objednávky – většinou je pevně nastaven následující den objednávek, někdy i číslo jídla
 • dlouhodobé objednávky – podle vytvořeného jídelníčku. Zde se uplatňuje spíše PC se snímačem identifikačních karet.

PC řeší i některé další funkce – burzu stravenek, přehledy odebrané stravy, jídelníčky.

Výdej stravy je většinou realizován prostřednictvím snímače s externím oboustranným sedmisegmentovým displejem pro zobrazení čísla objednaného jídla. Snímač je možno doplnit manuálním blokováním pro zamezení rychlého přikládání karet a řízení procesu vydávání stravy personálem.

 • podpora tvorby jídelníčků, výdejních míst s výdejními omezeními
 • různé typy objednávkových snímačů pro realizaci objednávek stravy
 • objednávkové PC s rozšířenými funkcemi a přehledy
 • přehledy o objednaných jídlech pro kuchaře přímo na displeji výdejního snímače
 • podpora PC s TouchScreen obrazovkou
 • možnost "burzy stravenek"
 • snímače pro výdej stravy s velkými displeji
 • výstupní data o odebraných nebo objednaných jídlech a částkách
 • napojení na systém skladového hospodářství a normování stravy Jako doplněk pro objednávání je dodáván modul pro intranetové objednávání stravy, který implementuje funkce pro pohodlný přístup z PC jednotlivých uživatelů.
 • přehled aktuálního jídelníčku
 • objednání jídla – výběr z platného jídelníčku
 • přehled objednávek – rušení, vklad do burzy
 • burza jídel
 • historie objednávek

Restaurační stravování

Restaurační stravovaní představuje jednodušší variantu podnikového stravování – není potřeba objednávkových ani výdejních snímačů, v rámci kuchyně se vaří předpokládaný počet jídel a osoby si jídla vybírají dle vlastní volby a platí úhradu kartou namísto hotovosti na PC pokladně umístěné ve výdejně jídel. Restaurační stravování je možno použít i pro prodej doplňkového sortimentu zboží v jídelně či v bufetu.

 • přehledná výstupní data o odebraných nebo objednaných jídlech a částkách
 • evidence směn v rámci pokladny, pokladní uzávěrky
 • podpora práce se zbožím, cenami, čárovými kódy
 • výpočty dotací na odebraná jídla

PC pokladna je vždy vybavena snímačem identifikačních karet, lze ji rozšířit o snímač čárového kódu zboží. V rámci podnikového stravování jsou u restauračního typu zachována všechna pravidla pro dotace na odebranou stravu a definice strávníků. Oba systémy lze vzájemně kombinovat.

AutomatAutomaty na stravu a nápoje

Systém CARDPAY implementuje funkce pro řešení bezhotovostních plateb na různých typech automatů. Většinou se jedná o odběr mražené či chlazené stravy, případně platby za odebrané služby nebo zboží z různých typů prodejních automatů (nápojové automaty, automaty na cukrovinky …), přičemž systém ponechává v případě potřeby možnost hotovostních plateb.

Systém CARDPAY lze využít také pro další aplikace

 • Ovládání kopírek a síťových tiskáren
 • Herní automaty a zařízení
 • Různé typy odblokovávacích snímačů pro povolení vstupů po odečtení určité částky
 • Snímače ID karet s výpočtem doby strávené v rámci určitého prostoru
 • ... a další

Systém CARDPAY výrazně urychluje výdej stravy, zboží či poskytování služeb, držitelům identifikačních karet přináší podstatně větší pohodlí a provozovatelům těchto zařízení dává v přehledné formě k dispozici veškerá data nezbytná pro jejich správu a řízení.

Systém INFOS

Systém INFOS představuje ucelený balík softwarových aplikací využívajících identifikačních prvků, zejména karet, v různých oblastech firemních, bezpečnostních i jiných činností. Od řízení a definování vstupu a vjezdu, přes zpracování docházky, evidenci návštěvníků, ovládání parkovišť, řízení výtahů až po řešení objednávkového i restauračního stravování, obsluhu automatů na výdej stravy a nápojů, vyhodnocení časové náročnosti zakázek, identifikace výrobků a dalších oblastí. Systém INFOS je vývojovým produktem společnosti COMINFO, a.s. a navazuje na předchozí generace identifikačních systémů.

Systém INFOS podporuje identifikační prvky zejména v jejich bezkontaktním provedení – jedná se o identifikační karty a tagy různých typů (HID, Philips, Motorola, TAGSYS, EM, MIFARE, INFINEON, LEGIC, Texas Instruments, mikrovlnné tagy a další). I nadále jsou podporovány magnetické karty a čárový kód.

Příslušné programové moduly systému INFOS plně podporují síťový provoz – podle požadavků a podmínek lze aplikace provozovat jako jednouživatelské nebo víceuživatelské s více počítači a podporou sítí LAN, případně WAN. Jednotlivé aplikace systému INFOS jsou určeny pro instalaci na PC stanicích s operačními systémy MS Windows VISTA, XP, 2000.

INFOS plně vychází z architektury klient/server. Jako SQL servery jsou podporovány MS SQL Server (verze 2008 až 7.0) včetně MS SQL 2005 EXPRESS, Oracle a Informix. U modulu komunikací se snímači ID karet je volitelné i prostředí UNIX, LINUX.

Silně se rozvíjející oblastí v rámci systému INFOS jsou aplikace pro intranetové prostředí, které mají třívrstvou architekturu – datový SQL server, aplikační server a webový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer 5.5 a vyšší). Jedná se zejména o aplikaci WATT, která představuje intranetový modul pro editaci a přehledy docházky kompatibilní s editacemi v systému PASSPORT. Dále o CARDPAY Web modul, zahrnující úlohy pro intranetové objednávání stravy, burzu stravenek a přehledy odběru stravy.

Systém INFOS umožňuje úplné výstupy dat (spojovací soubory, tabulky…) pro jejich zpracovaní v mzdových systémech, systémech sledování výrobních zakázek, statistikách a jiných systémech. Obsahuje rovněž importy požadovaných dat.

V rámci modulu Správa karet nabízí systém INFOS funkce pro správu fotografií osob včetně výroby (potisku) identifikačních karet. Součástí dodávky muže být i kompletní fotostudio pro přípravu fotografií osob.

Základní vlastnosti systému INFOS:

 • pouze jedna identifikační bezkontaktní karta pro různé aplikace
 • společná centrální SQL databáze pro různé aplikace
 • společní uživatelé programů – práva pro aplikace se definují v rámci jedné aplikace
 • společná databáze osob včetně fotografií
 • přímé připojení tiskárny identifikačních karet včetně možnosti návrhu vlastního designu potisku
 • používané terminály a snímače ID prvků jsou většinou univerzální – pro docházku v různých módech, sledování zakázek i pro řízení přístupu v různých módech – nastavitelné pouze konfigurací v příslušných aplikacích na PC

Základní aplikace systému INFOS:

 • PASSPORT – Docházkový systém
 • WATT – Intranetová aplikace pro docházková data
 • ACCESS – Přístupový systém
 • CARDPAY – Platební systém pro stravování, sportoviště, automaty, kopírky, parkoviště ...
 • VISIT – Návštěvnický evidenční systém
 • SVZ – Sledování a vyhodnocení zakázek