Přejít k hlavnímu obsahu

pradelny-ikona Prádelny a čistírny

Jsme výhradní partner společnosti DATAMARS SA pro Českou a Slovenskou republiku.

Švýcarský výrobce, společnost DATAMARS SA je celosvětovým leaderem v čipování prádla, tuto teDM textIDchnologii vyvíjí a distribuuje již více než dvacet let.

Čipová identifikace prádla v prádelnách je jednou z nejvíce rozšířených aplikací pro využití technologie RFID.

Čipové značení prádla zefektivňuje logistiku prádelen

Aplikace umožňuje jednoduché a velmi přesné sledování pohybu prádla, nalezení a odstranění kritických míst v procesu praní, výrazné omezení ztrátovosti prádla (až 80%) a tím velmi rychlou návratnost investic do systému vložených (2-3 roky). Vzhledem ke spolehlivosti identifikace se výrazně omezuje možnost lidské chyby oproti ručnímu zadávání a opisování.

Provádíme vývoj a kompletní implementaci aplikací pro identifikaci ložního i osobního prádla pro nemocniční zařízení všech kategorií. Právě nemocniční prádelny patří na trhu k největším a zároveň nejnáročnějším prádelnám. Jsou zde kladeny vysoké požadavky na odolnost čipů vůči agresivnímu způsobu praní při vysokých teplotách, na hygienickou bezpečnost a co nejvyšší stupeň automatizace celého procesu praní infekčního prádla bez nutnosti ruční obsluhy.

Technologie UHF

V současné době převažuje technologie UHF čipů pracujících v kmitočtovém pásmu 865-928 Mhz. Velkou výhodou této technologie je možnost hromadného načítání celých klecí prádla, jednodušší čtení prádla na dopravníku a možnost rychlejší inventury prádla.

LaundryChip 401ft401

UHF čipy mají nejlepší čtecí výkonnost a odolnost v zátěžovém prostředí. Jsou spolu s ohebnou anténou umístěny v nosném materiálu, díky malé velikosti nepřekáží při nošení a jsou sotva postřehnutelné. Splňují certifikace OEKO-TEX Standard 100 a MR (magnetic resonance) conditional. Na prádlo mohou být nažehleny nebo umístěny do kapsičky a našity.

LaundryChip 401-PA with 2D codetag2Dcode

Nažehlovací UHF čipy jsou dostupné také ve verzi s 2D kódem (QR kód nebo Datamatrix), který je čitelný i smartphonem!

 

LaundryChip 401 in Roll401inroll

Tato konfigurace "na roli" umožňuje automatické vkládání UHF čipů 401 přímo během procesu na lince při výrobě prádla.

 

LaundryChip 403UHF Čip

Čipy FT403 jsou nejmenší prádelní čipy vůbec a jsou perfektně uplatnitelné tam, kde je potřeba, aby byl čip absolutně neznatelný (např. osobní prádlo, roušky a další). Splňují certifikace OEKO-TEX Standard 100 a MR (magnetic resonance) conditional. Na prádlo mohou být nažehleny nebo umístěny do kapsičky a našity. Jsou dostupné také ve verzi s 2D kódem.

 

UHF Ironside Micro Tagcnfdx tag

Vysoce výkonný RFID transpondér pro sledování prádelních vozíků s designem zajišťujícím vysokou odolnost.

 

Reader R-UHF-SR420/SR220sr220reader

UHF stacionární reader dostupný se 2 nebo 4 porty, a také s Cloudburst, softwarovou vrstvou vyvinutou speciálně pro potřeby prádelny.

 

Reader R-DT-UHF-CW-RS232-101newreader

All-in-one stacionární reader s integrovanou anténou perfektní pro lehké průmyslové použití.

 

S-UHF-PORTAL-201portal201

Portal-201 je čtecí zařízení pro těžký provoz určené ke čtení klecí na špinavé straně prádelny, typicky na příjmu při vykládání přivezeného prádla.

 

S-UHF-PORTAL-PLUSportal plus

Portal-PLUS je určen pro čtení vozíků na čisté straně prádelny a může být použit v jakémkoliv prostoru, kde je zapotřebí čtení velkého objemu bez zpomalení toku prádla.

 

S-UHF-TUNNEL-201uhftunnel

UHF Open TUNNEL-201, navíc vybavený umělou inteligencí (RFAID), byl navržen pro upevnění na jakýkoliv prádelní dopravní pás a je perfektním zařízením pro čtení stohů čistého prádla.

 

S-UHF-LITECAB-101litecabuhf

Manuálně obsluhovaný uzavřený a odstíněný kabinet umožňuje velmi spolehlivé čtení celých klecí. Jednoduchý na instalaci, typicky se používá na expedici prádla.

 

Anténa A-UHF-CONUHF Anténa

Conveyor anténa je primárně určená pro čtení na dopravních pásech a používá se tam, kde je třeba číst prádlo ve větší vzdálenosti.

 

Anténa A-UHF-TT AO-101uhf tt101

Stolní anténa se používá pro kombinované čtení LF/HF-UHF tam, kde se načítá prádlo v balíčcích nebo i rychlé čtení po jednotlivých kusech.

 

Anténa A-UHF-LNG-101a-uhf-lng

UHF zavěšovací conveyor anténa umožňuje velmi přesné čtení UHF čipů díky homogenní čtecí ploše.

 

RFID USB microreader (UHF)microreader

Malá USB čtečka používaná tam, kde je třeba načítat jednoznačně jednotlivé kusy prádla. Typicky se jedná o zavádění prádla do systému nebo třeba pracoviště oprav.

 

Technologie HF

Starší technologie, která je v současné době spíše na ústupu. Stále se ale nasazuje i v nových instalacích v případě, kdy je přijímané prádlo zavlhlé (například nemocníce, domovy seniorů apod.), kde technologie HF vykazuje vyšší spolehlivost než technologie UHF. Všechny používané antény a transpondéry pracují na frekvenci 13,56 MHz. Antény umožňují snímací režim - tzv. Multiread, umožňující čtení více identifikátorů najednou.

T-BT1315 HTX „ORION“HF Čip

Transpondér (čip + anténa v ochranném pouzdře) určený pro praní prádla při extrémních podmínkách v nemocničních prádelnách (teplota až do 220°C, tlak až do 50bar).

 

Reader R-IN1300 MIDrin1300MID

Stacionární reader (2W, serial & USB port).

 

Reader R-IN300 MCrin1300MC

Stacionární reader, MC s devíti konektory pro anténu.

 

A-ST1360 TUN

Samostatně stojící anténa určená k hromadné 3D identifikaci, především špinavého neboHF Tunel infekčního prádla umístěného ve vacích.

 

A-ST1300 CHUTEHF Shoz

Samostatně stojící anténa určená převážně k 3D identifikaci osobního prádla.

 

A-ST1330 TTHF Stolní anténa

Stolní anténa určená k 2D identifikaci prádla. Používá se především pro čisté složené prádlo. Většinou bývá umístěna na desce stolu nebo přímo v jeho konstrukci.

 

Proč právě RFID? - Popis řešení a jeho nejdůležitější přínosy

 • Jednoznačná identifikace prádla
  • Přehledná evidence a optimalizace pohybu prádla a nákladů s tím spojených
 • Omezení ztrátovosti prádla
  • až 80% (cca 60% v prvním roce zprovoznění systému) a přesné určení místa, kde se prádlo nejvíce ztrácí
 • Minimalizace nevyužívaných rezerv prádla na odděleních a tím i potřebných skladových prostor, snížení rizika krádeží
 • Pružnost dodávky prádla k odběrateli
 • Evidence poškození prádla v závislosti na odběrateli, zrušení anonymity odběratele, možnost vymáhání náhrad
  • Zvýšení produktivity omezením sporů mezi prádelnou a odběratelem
  • Kontrola jakosti prádla dle dodavatele a dodávky, řízení vztahů s dodavateli.
  • Snadnější vyhodnocení nákladů na praní a opravy prádla
 • Rychlá návratnost investice (2-3 roky)
 • Jednoduchá obsluha, možnost okamžitých výstupů ze systému

V nemocničních zařízeních všech úrovní denně dochází ke značnému pohybu převážně ložního prádla mezi jednotlivými odděleními a prádelnou (vlastní, případně externí). K identifikaci každého kusu prádla slouží tzv. transpondér, který je k látce přižehlen nebo je do ní zašit. Transpondér je tvořen čipem s anténou a toto je zalito do plastového obalu speciální epoxidovou směsí. Takto jsou čip a anténa velmi dobře chráněny proti poškození vysokou teplotou, tlakem nebo agresivním prostředím působícím v průběhu pracího procesu. Vzhledem k tomu, že je nemocniční prádlo díky specifickému zašpinění vystaveno obzvláště agresivnímu způsobu praní a sušení, byl speciálně pro tento účel vyvinut zvláště odolný transpondér.

K identifikaci pohybu prádla dochází v okamžiku příjmu do prádelny a pak opět při jeho výdeji na jednotlivá oddělení. Zašpiněné prádlo je do prádelny distribuováno ve vacích a z hygienických důvodů je nutné provést vstupní identifikaci tak, aby nebylo nutné jej z vaku vybalovat. To je umožněno díky speciálnímu čtecímu zařízení, které dokáže najednou identifikovat větší množství transpondérů umístěných v nahodilé poloze. Po vyprání je prádlo vyžehleno a složeno do balíků. Tím je zaručeno, že každý transpondér je umístěn vždy vodorovně vůči podložce, a proto se na výdeji z prádelny k identifikaci používají převážně stolní deskové antény.

Ke každému kusu prádla označeného čipem se do databáze prostřednictvím speciálně vyvinutého obslužného softwaru zapíší všechny potřebné sledované parametry, jako například: o jaký druh prádla se jedná, z jakého je materiálu, od jakého je dodavatele, počet povolených pracích cyklů a další informace. Při exportu prádla z prádelny je pak k prádlu zapsán název oddělení, na které se konkrétní prádlo distribuuje, případně odpovědná přebírající osoba atd. Tím je prádlo jednoduše sledovatelné po celou dobu své životnosti.