Přejít k hlavnímu obsahu

pradelny-ikona Prádelny a čistírny

Jsme výhradní partner společnosti DATAMARS SA pro Českou a Slovenskou republiku.

Švýcarský výrobce, společnost DATAMARS SA je celosvětovým leaderem v čipování prádla, tuto teDM textIDchnologii vyvíjí a distribuuje již více než dvacet let.

Čipová identifikace prádla v prádelnách je jednou z nejvíce rozšířených aplikací pro využití technologie RFID.

Čipové značení prádla zefektivňuje logistiku prádelen

Aplikace umožňuje jednoduché a velmi přesné sledování pohybu prádla, nalezení a odstranění kritických míst v procesu praní, výrazné omezení ztrátovosti prádla (až 80%) a tím velmi rychlou návratnost investic do systému vložených (2-3 roky). Vzhledem ke spolehlivosti identifikace se výrazně omezuje možnost lidské chyby oproti ručnímu zadávání a opisování.

Provádíme vývoj a kompletní implementaci aplikací pro identifikaci ložního i osobního prádla pro nemocniční zařízení všech kategorií. Právě nemocniční prádelny patří na trhu k největším a zároveň nejnáročnějším prádelnám. Jsou zde kladeny vysoké požadavky na odolnost čipů vůči agresivnímu způsobu praní při vysokých teplotách, na hygienickou bezpečnost a co nejvyšší stupeň automatizace celého procesu praní infekčního prádla bez nutnosti ruční obsluhy.

Technologie UHF

V současné době převažuje technologie UHF čipů pracujících v kmitočtovém pásmu 866 Mhz. Velkou výhodou této technologie je možnost hromadného načítání celých klecí prádla, jednodušší čtení prádla na dopravníku a možnost rychlejší inventury prádla.

ČipUHF Čip

UHF čipy jsou spolu ohebnou anténou umístěny v nosném materiálu. Na prádlo mohou být nažehleny nebo umístěny do kapsičky a našity na prádlo.

 

KabinetUHF Kabinet

Uzavřený a odstíněný kabinet umoňuje velmi spolehlivé čtení celých klecí. Úspěšnost čtení je téměř stoprocentní a protože je čtecí prostor uzavřený nedochází k načtení jiného prádla, že je v uvnitř kabinetu. Typicky se používá na expedici prádla.

 

Conveyor anténaUHF Anténa

Tato anténa je primárně určená pro čtení na dopravních pásech a používá se tam, kde je třeba číst prádlo ve větší vzdálenosti.

 

Stolní anténaUHF Stolní anténa

Stolní anténa se používá tam, kde se načítá prádlo v balíčcích nebo i rychlé čtení po jednotlivých kusech.

 

USB anténa

Malá anténa používaná tam, kde je třeba načítat jednoznačně jednotlivé kusy prádla. Typicky se jedná o zavádění prádla do systému nebo třeba pracoviště oprav.

Technologie HF

Starší technologie, která je v současné době spíše na ústupu. Stále se ale nasazuje i v nových instalacích v případě, kdy je přijímané prádlo zavlhlé (například nemocníce, domovy seniorů apod.), kde technologie HF vykazuje vyšší spolehlivost než technologie UHF. Všechny používané antény a transpondéry pracují na frekvenci 13,56 MHz. Antény umožňují snímací režim - tzv. Multiread, umožňující čtení více identifikátorů najednou.

T-BT1315 HTX „ORION“HF Čip

Vysokofrekvenční transpondér (čip + anténa v ochranném pouzdře) určený pro praní prádla při extrémních podmínkách v nemocničních prádelnách (teplota až do 220°C, tlak až do 50bar).

 

A-ST1360 TUNHF Tunel

Samostatně stojící anténa určená k hromadné 3D identifikaci, především špinavého nebo infekčního prádla umístěného ve vacích.

 

A-ST1300 CHUTEHF Shoz

Samostatně stojící anténa určená převážně k 3D identifikaci osobního prádla.

 

A-ST1330 TTHF Stolní anténa

Stolní anténa určená k 2D identifikaci prádla. Používá se především pro čisté složené prádlo. Většinou bývá umístěna na desce stolu nebo přímo v jeho konstrukci.

 

Proč právě RFID? - Popis řešení a jeho nejdůležitější přínosy

 • Jednoznačná identifikace prádla
  • Přehledná evidence a optimalizace pohybu prádla a nákladů s tím spojených
 • Omezení ztrátovosti prádla
  • až 80% (cca 60% v prvním roce zprovoznění systému) a přesné určení místa, kde se prádlo nejvíce ztrácí
 • Minimalizace nevyužívaných rezerv prádla na odděleních a tím i potřebných skladových prostor, snížení rizika krádeží
 • Pružnost dodávky prádla k odběrateli
 • Evidence poškození prádla v závislosti na odběrateli, zrušení anonymity odběratele, možnost vymáhání náhrad
  • Zvýšení produktivity omezením sporů mezi prádelnou a odběratelem
  • Kontrola jakosti prádla dle dodavatele a dodávky, řízení vztahů s dodavateli.
  • Snadnější vyhodnocení nákladů na praní a opravy prádla
 • Rychlá návratnost investice (2-3 roky)
 • Jednoduchá obsluha, možnost okamžitých výstupů ze systému

V nemocničních zařízeních všech úrovní denně dochází ke značnému pohybu převážně ložního prádla mezi jednotlivými odděleními a prádelnou (vlastní, případně externí). K identifikaci každého kusu prádla slouží tzv. transpondér, který je k látce přižehlen nebo je do ní zašit. Transpondér je tvořen čipem s anténou a toto je zalito do plastového obalu speciální epoxidovou směsí. Takto jsou čip a anténa velmi dobře chráněny proti poškození vysokou teplotou, tlakem nebo agresivním prostředím působícím v průběhu pracího procesu. Vzhledem k tomu, že je nemocniční prádlo díky specifickému zašpinění vystaveno obzvláště agresivnímu způsobu praní a sušení, byl speciálně pro tento účel vyvinut zvláště odolný transpondér.

K identifikaci pohybu prádla dochází v okamžiku příjmu do prádelny a pak opět při jeho výdeji na jednotlivá oddělení. Zašpiněné prádlo je do prádelny distribuováno ve vacích a z hygienických důvodů je nutné provést vstupní identifikaci tak, aby nebylo nutné jej z vaku vybalovat. To je umožněno díky speciálnímu čtecímu zařízení, které dokáže najednou identifikovat větší množství transpondérů umístěných v nahodilé poloze. Po vyprání je prádlo vyžehleno a složeno do balíků. Tím je zaručeno, že každý transpondér je umístěn vždy vodorovně vůči podložce, a proto se na výdeji z prádelny k identifikaci používají převážně stolní deskové antény.

Ke každému kusu prádla označeného čipem se do databáze prostřednictvím speciálně vyvinutého obslužného softwaru zapíší všechny potřebné sledované parametry, jako například: o jaký druh prádla se jedná, z jakého je materiálu, od jakého je dodavatele, počet povolených pracích cyklů a další informace. Při exportu prádla z prádelny je pak k prádlu zapsán název oddělení, na které se konkrétní prádlo distribuuje, případně odpovědná přebírající osoba atd. Tím je prádlo jednoduše sledovatelné po celou dobu své životnosti.