Přejít k hlavnímu obsahu

Správa hrobových míst

Správa hrobových míst je doplňkem ERP systému Helios Orange, který umožňuje evidenci hrobových míst a jejich nájemních smluv, generování faktur ke smlouvám a evidenci došlých plateb. Doplněk rovněž umožňuje evidenci zesnulých, jejich přiřazování do hrobů, vyhotovování objednávek pohřbů spolu s generováním příslušných dokladů apod.

O systému

Správa hrobových míst je samostatným modulem v rámci Heliosu. Tento modul dále komunikuje s modulem Fakturace, ve kterém jsou generovány faktury za nájem hrobových míst i další služby, a moduly Pokladna a Banka, ve kterých jsou evidovány platby vystavených faktur. Účtování následně probíhá z těchto modulů standardními nástroji Heliosu.

Hroby1

Hlavní funkcionality systému

  • Evidence veškerých hrobových míst a jejich nájemců
  • Evidence zesnulých
  • Generování předpisů plateb za pronájmy hrobových míst a evidence plateb v hotovosti, kartou i bankovním převodem
  • Generování dokladů za prodej souvisejících služeb a evidence jejich plateb
  • Vystavování objednávek pohřbů včetně souvisejících dokumentů

 

Hroby2