Přejít k hlavnímu obsahu

ŠKOLENÍ Helios iNuvio – listopad 2021iNuvio

Vážení zákazníci, rádi bychom Vám nabídli možnost účastnit se školení Helios Orange iNuvio. Na listopad 2021 jsme pro Vás připravili několik školení.

Školení je určeno pro menší počet účastníků, s důrazem na prostor pro Vaše individuální dotazy. Bude probíhat vzdáleně formou interaktivního webináře.

Na všechna školení se prosím registrujte e-mailem na adrese dataexpert@dataexpert.cz nebo telefonicky na tel.: +420 378 609 684.

 

WEBINÁŘ – Sklady základy

Termín: 09.11.2021, 8:30 – 15:30

Cena: 2.600,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Použití skladových karet a měrných jednotek
 • Vystavování dokladů (příjem, výdej)
 • Orientace ve skladu, převody mezi sklady
 • Výrobní čísla
 • Související náklady
 • Základy inventury

 

WEBINÁŘ – Mzdy a personalistika

Termín: 10.11. – 11.11.2021, 2x 8:30 – 15:30

Cena: 5.200,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

1. den 8:30 – 15:30

 • Obecný úvod. Základní struktura a ovládání Helios iNuvio
 • Počáteční nastavení parametrů mzdového modulu. Práce se mzdovým obdobím, nastavení mzdových konstant a číselníků, mzdový kalendář.
 • Zadávání zaměstnanců. Nastavení osobních karet a mzdových karet zaměstnanců. Doplňující údaje. Hlášení změn na zdravotní a sociální pojištění.
 • Výpočet mzdy. Ukázka výpočtu mzdy zaměstnanců na příkladech (např. měsíční mzdy, dohody, nemocenská, dovolená).
 • Tiskové sestavy. Zákonné formuláře pro zdravotní pojišťovny, sociální pojištění, výplatní lístky a další měsíční sestavy.
 • Platební příkazy. Definice a vytváření platebních příkazů pro státní odvody a pro srážky zaměstnanců.

2. den 8:30 – 15:30

 • Rekapitulace 1. dne školení, opakování pomocí příkladů.
 • Další možnosti vytváření tiskových sestav. Vysvětlení Nastav a Generátoru mzdových sestav. Roční sestavy.
 • Přepočtené stavy zaměstnanců.
 • Podklady pro Evidenční listy důchodového zabezpečení.
 • Roční zúčtování daně.
 • Účtování mezd. Nastavení kontací u mzdových složek, zaúčtování do modulu Účetnictví.
 • Personalistika. Vytváření plánů školení či lékařských prohlídek, evidence jejich absolvování. Vytváření personálních sestav.

 

WEBINÁŘ – Administrace HeO

Termín: 16.11.2021, 08:30 – 15:30

Cena: 2.600,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Přiřazování práv
 • Úpravy stromečku
 • Úpravy Ribbonů
 • Uživatelského menu
 • Přidávání ikon
 • Sestavy
 • Kontingenční tabulky
 • Master-detail
 • Dashboard
 • Dataskop
 • Automat
 • Uživatelské editory

 

WEBINÁŘ – Generátor mzdových sestav, měsíční sestavy a exporty

Termín: 16.11.2021, 13:00 – 14:00

Cena: 900,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Generátor mzdových sestav – definice, nápočet sestavy a akce nad přehledem sestav
 • Měsíční sestavy – složky mzdy
 • Měsíční exporty za organizaci

 

WEBINÁŘ – eNeschopenky

Termín: 23.11.2021, 13:00 – 14:00

Cena: 900,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Mzdové konstanty
 • Evidence DNP – přiřazení MS
 • Šifrovací certifikát DZDNP Evidence DNP
 • Import notifikací o nemoci z portálu ČSSZ – dotazy na portál ČSSZ
 • Roční zadání všech nemocenských dávek
 • Ruční import notifikací o nemoci z datových schránek – Import XML soubor
 • Možnost korekce záznamů (změna typu záznamu, Oprava)
 • Stav dávky NP – dle notifikací z ČSSZ
 • Přenos docházky do předzpracování (následná likvidace)
 • Příloha k žádosti o DNP a Hlášení ukončení PN
 • Příloha k datu – pro otce

 

WEBINÁŘ – Kontingenční tabulky a grafy

Termín: 23.11.2021, 10:00 – 11:00

Cena: 900,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Práce s daty
 • Seskupení přehledu jako předstupeň kontingenční tabulky
 • Kontingenční tabulky – nástroj pro vyhodnocení dat
 • Grafy – nástroj pro vizualizaci dat

 

WEBINÁŘ – Dataskop - nástroj manažera, dispečera či analytika

Termín: 25.11.2021, 13:00 – 14:00

Cena: 1.200,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • typy přehledů
 • sdružené pohledy
 • sdružené pohledy s hierarchickou provázaností dat
 • řízení přístupů
 • mobilní využití Dataskopu na cestách