Přejít k hlavnímu obsahu

ŠKOLENÍ Helios iNuvio - březen 2023iNuvio

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vám nabídli možnost účastnit se školení Helios iNuvio. Na březen 2023 jsme pro Vás připravili několik školení.

 

WEBINÁŘ – Administrace Hei

Termín: 01.03.2023, 8:30 – 15:30

Cena: 2.600,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Přiřazování práv
 • Úpravy stromečku
 • Úpravy Ribbonů
 • Uživatelské menu
 • Přidávání ikon
 • Sestavy
 • Kontingenční tabulky
 • Master-detail
 • Dashboard
 • Automat
 • Uživatelské editory

 

WEBINÁŘ – Kontingenční tabulky a grafy

Termín: 06.03.2023, 10:00 – 11:00

Cena: 900,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Práce s daty
 • Seskupení přehledu jako předstupeň kontingenční tabulky
 • Kontingenční tabulky - nástroj pro vyhodnocení dat
 • Grafy - nástroj pro vizualizaci dat

 

WEBINÁŘ – Majetek

Termín: 07.03.2023, 8:30 – 15:30

Cena: 2.600,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Základní struktura a filozofie modulu
 • Počáteční nastavení parametrů a číselníků
 • Druhy pohybů a nastavení účtování
 • Protokoly zavedení (pořízení majetku)
 • Karty majetku
 • Pohyby majetku (daňové, účetní, 3. pohyby, umístění) a jejich přehledy
 • Vyřazení majetku
 • Uzávěrka
 • Výstupy, sestavy, příklady

 

WEBINÁŘ – Základy ovládání

Termín: 08.03.2023, 8:30 – 15:30

Cena: 2.600,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Popis rozvržení základní obrazovky
 • Základní číselníky
 • Dokumenty
 • Práce v přehledech (menu Systém)
 • Informace o aktuálním záznamu
 • Sumace hodnot vybraných záznamů
 • Seskupení přehledu
 • Označ/odznač všechny
 • Definice uživatelského menu
 • Uživatelské nastavení ikon

Uživatelské konstanty

 • Lokální
 • Globální

Nastavení a tvorba sestav

 • Ovládání
 • Zobrazení
 • Třídění
 • Podmínky, filtry
 • Uložená nastavení
 • Master x detail

Tisk

 • Opis přehledů
 • Opis skupin
 • Opisy s nastavením
 • Exporty
 • Kontingenční tabulky (verze 1 a 2) a grafy

 

WEBINÁŘ – Účetnictví základy

Termín: 14.03.2023, 8:30 – 15:30

Cena: 2.600,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Druhy účetních dokladů
 • Účtový rozvrh (účtová osnova)
 • Práce s účetním deníkem
 • Saldokonta
 • Vystavování upomínek a penalizačních faktur
 • DPH a Souhrnné hlášení
 • Kontroly účetnictví
 • Legislativní výkazy

 

WEBINÁŘ – Sklady základy

Termín: 15.03.2023, 8:30 – 15:30

Cena: 2.600,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Použití skladových karet a měrných jednotek
 • Vystavování dokladů (příjem, výdej)
 • Orientace ve skladu, převody mezi sklady
 • Výrobní čísla
 • Související náklady
 • Základy inventury

 

WEBINÁŘ - Mzdy a personalistika

Termín: 16.03. - 17.03.2023, 2x 08:30 – 15:30

Cena: 5.200,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

1. den: 8:30-15:30

 • Obecný úvod. Základní struktura a ovládání Helios iNuvio.
 • Počáteční nastavení parametrů mzdového modulu. Práce se mzdovým obdobím, nastavení mzdových konstant a číselníků, mzdový kalendář.
 • Zadávání zaměstnanců. Nastavené osobní a mzdových karet zaměstnanců. Doplňující údaje. Hlášení změn na zdravotní a sociální pojištění.
 • Výpočet mzdy. Ukázka výpočtu mzdy zaměstnanců na příkladech (např. měsíční mzdy, dohody, nemocenská, dovolená).
 • Tiskové sestavy. Zákonné formuláře pro zdravotní pojišťovny, sociální pojištění, výplatní lístky a další měsíční sestavy.
 • Platební příkazy. Definice a vytváření platebních příkazů pro státní odvody a pro srážky zaměstnanců.

2.den: 8:30-15:30

 • Rekapitulace 1. dne školení, opakování pomocí příkladů.
 • Další možnosti vytváření tiskových sestav. Vysvětlení Nastav a Generátoru mzdových sestav. Roční sestavy.
 • Přepočtené stavy zaměstnanců.
 • Podklady pro Evidenční listy důchodového zabezpečení.
 • Roční zúčtování daně.
 • Účtování mezd. Nastavení kontací u mzdových složek, zaúčtování do modulu Účetnictví.
 • Personalistika. Vytváření plánů školení či lékařských prohlídek, evidence jejich absolvování. Vytváření personálních sestav.

 

 

Školení je určeno pro menší počet uživatelů, s důrazem na prostor pro Vaše individuální dotazy. Školení bude probíhat vzdáleně formou interaktivního webináře.

Na všechna školení se prosím registrujte e-mailem na adrese dataexpert@dataexpert.cz nebo telefonicky na tel.: +420 378 609 684.

Přihlásit se můžete jednoduše také zde:

Zobrazený text