Přejít k hlavnímu obsahu

ŠKOLENÍ Helios iNuvio - listopad a prosinec 2022

Vážení zákazníci,iNuvio

rádi bychom Vám nabídli možnost účastnit se školení Helios iNuvio. Na listopad a prosinec 2022 jsme pro Vás připravili několik školení.

LISTOPAD

WEBINÁŘ – Administrace Hei

Termín: 02.11.2022, 08:30 – 15:30

Cena: 2.600,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Přiřazování práv
 • Úpravy stromečku
 • Úpravy Ribbonů
 • Uživatelského menu
 • Přidávání ikon
 • Sestavy
 • Kontingenční tabulky
 • Master-detail
 • Dashboard
 • Dataskop
 • Automat
 • Uživatelské editory

WEBINÁŘ - Dashboard a prediktivní analýzy

Termín: 03.11.2022, 13:00 – 14:00

Cena: 1.200,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Dashboard - osobní portál uživatele systému. Aktuální informace a věci k řešení na jednom místě (úlohy workflow, výstupy z prediktivních analýz, notifikace a diskuse, kurzy a kalendáře).
 • Co je prediktivní analýza a jak ji využít
 • Základy tvorby prediktivních analýz

WEBINÁŘ - Kontingenční tabulky a grafy

Termín: 07.11.2022, 10:00 – 11:00

Cena: 900,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Práce s daty
 • Seskupení přehledu jako předstupeň kontingenční tabulky
 • Kontingenční tabulky - nástroj pro vyhodnocení dat
 • Grafy - nástroj pro vizualizaci dat

WEBINÁŘ – Základy ovládání

Termín: 08.11.2022, 8:30 – 15:30

Cena: 2.600,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Popis rozvržení základní obrazovky
 • Základní číselníky
 • Dokumenty
 • Práce v přehledech (menu Systém)
 • Informace o aktuálním záznamu
 • Sumace hodnot vybraných záznamů
 • Seskupení přehledu
 • Označ/odznač všechny
 • Definice uživatelského menu
 • Uživatelské nastavení ikon

Uživatelské konstanty

 • Lokální
 • Globální

Nastavení a tvorba sestav

 • Ovládání
 • Zobrazení
 • Třídění
 • Podmínky, filtry
 • Uložená nastavení
 • Master x detail

Tisk

 • Opis přehledů
 • Opis skupin
 • Opisy s nastavením
 • Exporty
 • Kontingenční tabulky (verze 1 a 2)
 • Grafy

WEBINÁŘ – Mzdy a personalistika

Termín: 10.11. – 11.11.2022, 2x 8:30 – 15:30

Cena: 5.200,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

1. den 8:30 – 15:30

 • Obecný úvod. Základní struktura a ovládání Heliosu iNuvio.
 • Počáteční nastavení parametrů mzdového modulu. Práce se mzdovým obdobím, nastavení mzdových konstant a číselníků, mzdový kalendář.
 • Zadávání zaměstnanců. Nastavení osobních karet a mzdových karet zaměstnanců. Doplňující údaje. Hlášení změn na zdravotní a sociální pojištění.
 • Výpočet mzdy. Ukázka výpočtu mzdy zaměstnanců na příkladech (např. měsíční mzdy, dohody, nemocenská, dovolená).
 • Tiskové sestavy. Zákonné formuláře pro zdravotní pojišťovny, sociální pojištění, výplatní lístky a další měsíční sestavy.
 • Platební příkazy. Definice a vytváření platebních příkazů pro státní odvody a pro srážky zaměstnanců.

2. den 8:30 – 15:30

 • Rekapitulace 1. dne školení, opakování pomocí příkladů.
 • Další možnosti vytváření tiskových sestav. Vysvětlení Nastav a Generátoru mzdových sestav. Roční sestavy.
 • Přepočtené stavy zaměstnanců.
 • Podklady pro Evidenční listy důchodového zabezpečení.
 • Roční zúčtování daně.
 • Účtování mezd. Nastavení kontací u mzdových složek, zaúčtování do modulu Účetnictví.
 • Personalistika. Vytváření plánů školení či lékařských prohlídek, evidence jejich absolvování. Vytváření personálních sestav.

WEBINÁŘ – Dataskop - nástroj manažera, dispečera či analytika

Termín: 14.11.2022, 13:00 – 14:00

Cena: 1.200,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • typy přehledů
 • sdružené pohledy
 • řízení přístupů
 • mobilní využití Dataskopu na cestách

WEBINÁŘ – Sklady základy

Termín: 15.11.2022, 8:30 – 15:30

Cena: 2.600,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Použití skladových karet a měrných jednotek
 • Vystavování dokladů (příjem, výdej)
 • Orientace ve skladu, převody mezi sklady
 • Výrobní čísla
 • Související náklady
 • Základy inventury

WEBINÁŘ – Účetnictví základy

Termín: 24.11.2022, 08:30 – 15:30

Cena: 2.600,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Základ ovládání v Helios iNuvio (opakování)
 • Konfigurace modulu Účetnictví
 • Druhy účetních dokladů
 •  Účtový rozvrh (účtová osnova)
 • Práce s účetním deníkem
 • Saldokonta
 • Vystavování upomínek a penalizačních faktur
 • DPH a Souhrnné hlášení
 • Kontroly účetnictví
 • Legislativní výkazy

WEBINÁŘ – Uživatelské tabulky

Termín: 28.11.2022, 13:00 – 14:00

Cena: 1.200,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Uživatelské tabulky a jejich využití v Helios iNuvio - vlastní agendy.
 • Využití již existujících dat v systému Helios a a jejich propojení s uživatelskými tabulkami.
 • Základy tvorby a ovládání uživatelských tabulek.
 • Automatizace, notifikace nad uživatelskými tabulkami a zapojení ostatních uživatelů.

PROSINEC

WEBINÁŘ – Základy ovládání

Termín: 08.12.2022, 8:30 – 15:30

Cena: 2.600,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Popis rozvržení základní obrazovky
 • Základní číselníky
 • Dokumenty
 • Práce v přehledech (menu Systém)
 • Informace o aktuálním záznamu
 • Sumace hodnot vybraných záznamů
 • Seskupení přehledu
 • Označ/odznač všechny
 • Definice uživatelského menu
 • Uživatelské nastavení ikon

Uživatelské konstanty

 • Lokální
 • Globální

Nastavení a tvorba sestav

 • Ovládání
 • Zobrazení
 • Třídění
 • Podmínky, filtry
 • Uložená nastavení
 • Master x detail

Tisk

 • Opis přehledů
 • Opis skupin
 • Opisy s nastavením
 • Exporty
 • Kontingenční tabulky (verze 1 a 2)
 • Grafy

WEBINÁŘ – Možnosti notifikace uživatelů

Termín: 12.12.2022, 13:00 – 14:00

Cena: 900,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Notifikace v Helios iNuvio
  • uživatelská obsluha a způsob vytváření notifikací
  • notifikační předpisy a jejich tvorba
 • Možnosti odesílání notifikací (ručně, na základě událostí)
  • v rámci Helios (interní)
  • mimo Helios (emaily, push notifikace na mobilní zařízení)

WEBINÁŘ – Sklady základy

Termín: 13.12.2022, 8:30 – 15:30

Cena: 2.600,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Použití skladových karet a měrných jednotek
 • Vystavování dokladů (příjem, výdej)
 • Orientace ve skladu, převody mezi sklady
 • Výrobní čísla
 • Související náklady
 • Základy inventury

WEBINÁŘ - Info panel - Asistent, Komentáře, Dokumenty, Detail

Termín: 15.12.2022, 13:00 – 14:00

Cena: 900,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Asistent
 • Komentáře
 • Všeobecné dokumenty
 • Definice detailu záznamu v info panelu

 

Školení je určeno pro menší počet uživatelů, s důrazem na prostor pro Vaše individuální dotazy. Školení bude probíhat vzdáleně formou interaktivního webináře.

Na všechna školení se prosím registrujte e-mailem na adrese dataexpert@dataexpert.cz nebo telefonicky na tel.: +420 378 609 684.

Přihlásit se můžete jednoduše také zde:

Zobrazený text