Přejít k hlavnímu obsahu

Mobilní řešení pro evidenci značeného prádla a přepravních klecí nasazeno v Prádelně Kyselý

Našemu významnému zákazníkovi v oblasti značení prádla, Prádelně Kyselý, a.s., jsme předali mobilní řešení pro práci se značeným prádlem a přepravními klecemi. Aplikace je určena pro mobilní terminály Chainway C72 a Chainway C66, a umožňuje kombinované čtení RFID UHF transpondérů našitých na prádle a QR kódů, kterými jsou značeny přepravní klece.

O aplikaci

Aplikace slouží primárně pro evidenci předávek prádla a klecí zákazníkům. Při předávání čistého prádla zákazníkovi řidič vybavený mobilním terminálem načte čárový kód na dodacím listě. Na základě tohoto načtení se do mobilního terminálu stáhne seznam typů prádla a jejich počtu, které by měla daná dodávka obsahovat. Tyto očekávané typy a počty prádla se zobrazí v terminálu jako jednotlivé řádky dodacího listu. Řidič poté přímo před zákazníkem načítá RFID UHF transpondéry na předávaném prádle, a řádky se s postupným naplňováním zeleně zaškrtávají. V okamžiku, kdy jsou všechny řádky zaškrtnuty zeleně, zákazník i řidič vidí, že fyzická dodávka prádla je v souladu s dodacím listem. Souhlas zákazníka s převzetím dodávky je možné v aplikaci potvrzovat zadáním PIN kódu zákazníkem, případně načtením RFID tokenu, kterým se pracovník zákazníka prokáže. Obdobný mechanismus lze využít i v případě zpětného přebírání prádla od zákazníka do prádelny. Aplikace slouží rovněž k evidenci pohybu přepravních klecí mezi prádelnou a zákazníkem. Pracovník prádelny může v aplikaci zvolit konkrétní objednávku, a pomocí laserové čtečky k ní načíst QR kódy umístěné na jednotlivých klecích. Převzetí konkrétních klecí může zákazník rovněž potvrzovat svým PIN kódem nebo RFID tokenem.

mobilelaundryapp