Přejít k hlavnímu obsahu

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vám nabídli možnost účastnit se školení HELIOS iNuvio. Na květen 2024 jsme pro Vás připravili několik webinářů.

 

WEBINÁŘ – Základy ovládání

Termín: 06.05.2024, 8:30 – 15:30

Cena: 2.800,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Popis rozvržení základní obrazovky
 • Základní číselníky
 • Dokumenty
 • Práce v přehledech (menu Systém)
 • Informace o aktuálním záznamu
 • Sumace hodnot vybraných záznamů
 • Seskupení přehledu
 • Označ/odznač všechny
 • Definice uživatelského menu
 • Uživatelské nastavení ikon

Uživatelské konstanty

 • Lokální
 • Globální

Nastavení a tvorba sestav

 • Ovládání
 • Zobrazení
 • Třídění
 • Podmínky, filtry
 • Uložená nastavení
 • Master x detail

Tisk

 • Opis přehledů
 • Opis skupin
 • Opisy s nastavením
 • Exporty
 • Kontingenční tabulky (verze 1 a 2) a grafy

WEBINÁŘ – Majetek

Termín: 07.05.2024, 08:30 – 13:00

Cena: 2.600,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Základní struktura a filozofie modulu
 • Počáteční nastavení parametrů a číselníků
 • Druhy pohybů a nastavení účtování
 • Protokoly zavedení (pořízení majetku)
 • Karty majetku
 • Pohyby majeku (daňové, účetní, 3.pohyby, umístění) a jejich přehledy
 • Vyřazení majetku
 • Uzávěrka
 • Výstupy, sestavy, příklady

WEBINÁŘ – Kontingenční tabulky a grafy

Termín: 07.05.2024, 14:00 – 15:00

Cena: 1.200,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Práce s daty
 • Seskupení přehledu jako předstupeň kontingenční tabulky
 • Kontingenční tabulky – nástroj pro vyhodnocení dat
 • Grafy – nástroj pro vizualizaci dat

WEBINÁŘ – Možnosti notifikace uživatelů

Termín: 10.05.2024, 09:00 – 10:00

Cena: 1.300,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Notifikace v Helios iNuvio.
  •  uživatelská obsluha a způsob vytváření notifikací
  • Notifikační předpisy a jejich tvorba
 • možnosti odesílání notifikací (ruční, na základě událostí)
  • v rámci Helios (interní notifikace)
  • mimo Helios (emaily, push notifikace na mobilní zařízení)

WEBINÁŘ – Dashboard a prediktivní analýzy

Termín: 10.05.2024, 10:00 – 11:00

Cena: 1.300,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Dashboard – osobní portál uživatele systému. Aktuální informace a věci k řešení na jednom místě (úlohy workflow, výstupy z prediktivních analýz, notifikace a diskuse, kurzy, kalendáře)
 • Co je prediktivní analýza a jak ji využít
 • Základy tvorby prediktivních analýz

WEBINÁŘ – Dataskop - nástroj manažera, dispečera či analytika

Termín: 10.05.2024, 13:00 – 14:00

Cena: 1.300,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • typy přehledů
 • sdružené pohledy
 • sdružené pohledy s hierarchickou provázaností dat
 • Řízení přístupů
 • Mobilní využití Dataskopu na cestách

WEBINÁŘ – Uživatelské tabulky

Termín: 10.05.2024, 14:00 – 15:00

Cena: 1.300,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Uživatelské tabulky a jejich využití v Helios iNuvio – vlastní agendy.
 • Využití již existujících dat v systému Helios a jejich propojení s uživatelskými tabulkami
 • Základy tvorby a ovládání uživatelských tabulek
 • Automatizace, notifikace nad uživatelskými tabulkami a zapojení ostatních uživatelů

WEBINÁŘ – Mzdy

Termín: 23.05.2024, 8:30 – 15:30

Cena: 2.800,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Počáteční nastavení parametrů mzdového modulu. Práce se mzdovým obdobím, nastavení mzdových konstant a číselníků, mzdový kalendář.
 • Zadávání zaměstnanců. Nastavení osobních karet a mzdových karet zaměstnanců. Doplňující údaje. Hlášení změn na zdravotní a sociální pojištění.
 • Výpočet mzdy.
 • Tiskové sestavy. Zákonné formuláře pro zdravotní pojišťovny, sociální pojištění, výplatní lístky a další měsíční sestavy.
 • Platební příkazy. Vytváření platebních příkazů pro státní odvody a pro srážky zaměstnanců.
 • Přepočtené stavy zaměstnanců.
 • Podklady pro Evidenční listy důchodového zabezpečení.
 • Roční zúčtování daně.
 • Účtování mezd. Nastavení kontací u mzdových složek, zaúčtování do modulu Účetnictví.

 

Školení je určeno pro menší počet uživatelů, s důrazem na prostor pro Vaše individuální dotazy.

Školení bude probíhat vzdáleně formou interaktivního webináře.

Na všechna školení se prosím registrujte e-mailem na adrese dataexpert@dataexpert.cz nebo telefonicky na tel.: +420 378 609 684.