Přejít k hlavnímu obsahu

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vám nabídli možnost účastnit se školení HELIOS iNuvio. Na duben 2024 jsme pro Vás připravili několik webinářů:

 

WEBINÁŘ – Základy ovládání

Termín: 03.04.2024, 8:30 – 15:30

Cena: 2.800,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Popis rozvržení základní obrazovky
 • Základní číselníky
 • Dokumenty
 • Práce v přehledech (menu Systém)
 • Informace o aktuálním záznamu
 • Sumace hodnot vybraných záznamů
 • Seskupení přehledu
 • Označ/odznač všechny
 • Definice uživatelského menu
 • Uživatelské nastavení ikon

Uživatelské konstanty

 • Lokální
 • Globální

Nastavení a tvorba sestav

 • Ovládání
 • Zobrazení
 • Třídění
 • Podmínky, filtry
 • Uložená nastavení
 • Master x detail

Tisk

 • Opis přehledů
 • Opis skupin
 • Opisy s nastavením
 • Exporty
 • Kontingenční tabulky (verze 1 a 2) a grafy

WEBINÁŘ – Sklady základy

Termín: 03.04.2024, 8:30 – 15:30

Cena: 2.800,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Použití skladových karet a měrných jednotek  
 • Vystavování dokladů (příjem, výdej)
 • Orientace ve skladu, převody mezi sklady
 • Výrobní čísla
 • Související náklady
 • Základy inventury

WEBINÁŘ – Účetnictví základy

Termín: 09.04.2024, 8:30 – 15:30

Cena: 2.800,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Druhy účetních dokladů
 • Účtový rozvrh (účtová osnova)
 • Práce s účetním deníkem
 • Saldokonta
 • Vystavování upomínek a penalizačních faktur
 • DPH a Souhrnné hlášení
 • Kontroly účetnictví
 • Legislativní výkazy

WEBINÁŘ – Mzdy

Termín: 16.04.2024, 8:30 – 15:30

Cena: 2.800,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Počáteční nastavení parametrů mzdového modulu. Práce se mzdovým obdobím, nastavení mzdových konstant a číselníků, mzdový kalendář.
 • Zadávání zaměstnanců. Nastavení osobních karet a mzdových karet zaměstnanců. Doplňující údaje. Hlášení změn na zdravotní a sociální pojištění.
 • Výpočet mzdy.
 • Tiskové sestavy. Zákonné formuláře pro zdravotní pojišťovny, sociální pojištění, výplatní lístky a další měsíční sestavy.
 • Platební příkazy. Vytváření platebních příkazů pro státní odvody a pro srážky zaměstnanců.
 • Přepočtené stavy zaměstnanců.
 • Podklady pro Evidenční listy důchodového zabezpečení.
 • Roční zúčtování daně.
 • Účtování mezd. Nastavení kontací u mzdových složek, zaúčtování do modulu Účetnictví.

 

Školení je určeno pro menší počet uživatelů, s důrazem na prostor pro Vaše individuální dotazy.

Školení bude probíhat vzdáleně formou interaktivního webináře.

Na všechna školení se prosím registrujte e-mailem na adrese dataexpert@dataexpert.cz nebo telefonicky na tel.: +420 378 609 684.