Přejít k hlavnímu obsahu

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vám nabídli možnost účastnit se školení HELIOS iNuvio. Na březen 2024 jsme pro Vás připravili několik webinářů:

 

WEBINÁŘ – Základy ovládání

Termín: 04.03.2024, 8:30 – 15:30

Cena: 2.800,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Popis rozvržení základní obrazovky
 • Základní číselníky
 • Dokumenty
 • Práce v přehledech (menu Systém)
 • Informace o aktuálním záznamu
 • Sumace hodnot vybraných záznamů
 • Seskupení přehledu
 • Označ/odznač všechny
 • Definice uživatelského menu
 • Uživatelské nastavení ikon

Uživatelské konstanty

 • Lokální
 • Globální

Nastavení a tvorba sestav

 • Ovládání
 • Zobrazení
 • Třídění
 • Podmínky, filtry
 • Uložená nastavení
 • Master x detail

Tisk

 • Opis přehledů
 • Opis skupin
 • Opisy s nastavením
 • Exporty
 • Kontingenční tabulky (verze 1 a 2) a grafy

WEBINÁŘ – Majetek

Termín: 06.03.2024, 08:30 – 13:00

Cena: 2.600,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Základní struktura a filozofie modulu
 • Počáteční nastavení parametrů a číselníků
 • Druhy pohybů a nastavení účtování
 • Protokoly zavedení (pořízení majetku)
 • Karty majetku
 • Pohyby majeku (daňové, účetní, 3.pohyby, umístění) a jejich přehledy
 • Vyřazení majetku
 • Uzávěrka
 • Výstupy, sestavy, příklady

WEBINÁŘ – Kontingenční tabulky a grafy

Termín: 06.03.2024, 14:00 – 15:00

Cena: 1.200,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Práce s daty
 • Seskupení přehledu jako předstupeň kontingenční tabulky
 • Kontingenční tabulky – nástroj pro vyhodnocení dat
 • Grafy – nástroj pro vizualizaci dat

WEBINÁŘ – Roční zúčtování daně 2023

Termín: 21.03.2024, 9:00 – 10:30

Cena: 1.400,-/osoba, vč. DPH

Zpracováváte v systému HELIOS iNuvio mzdy a budete zaměstnancům provádět roční zúčtování daně za rok 2023? Chcete mít jistotu, že jste zadali veškeré údaje správně a že jste na nic nezapomněli? Umíte si zkontrolovat příslušné údaje a mít přehled o zpracovaných záznamech? Cílem našeho webináře Roční zúčtování daně je seznámit Vás přehlednou a ucelenou formou se způsobem zpracování ročního zúčtování v programu HELIOS iNuvio. Vysvětlíme Vám, jak postupovat při vyplňování a kontrole údajů v editoru ročního zúčtování daně. Ukážeme Vám, jak zadat roční nezdanitelné částky, údaje od předchozích zaměstnavatelů a případné korekce načtených hodnot, abyste mohli na závěr zahrnout vypočtené přeplatky na daních do mezd zaměstnanců.

Obsah:

 • Trocha teorie na začátek
 • Generování podkladů pro zpracování RZD
 • Kontrola a editace údajů ve formuláři RZD, včetně zpětného uplatnění zvýšeného daňového zvýhodnění na děti
 • Zadání příjmů od předchozích zaměstnavatelů u nových zaměstnanců a případné korekce hodnot
 • Nastavení kontrolních sestav pro zpracování RZD, tiskové výstupy
 • Zahrnutí přeplatků na daních do mezd zaměstnanců

WEBINÁŘ – Mzdy

Termín: 28.03.2024, 8:30 – 15:30

Cena: 2.800,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Počáteční nastavení parametrů mzdového modulu. Práce se mzdovým obdobím, nastavení mzdových konstant a číselníků, mzdový kalendář.
 • Zadávání zaměstnanců. Nastavení osobních karet a mzdových karet zaměstnanců. Doplňující údaje. Hlášení změn na zdravotní a sociální pojištění.
 • Výpočet mzdy.
 • Tiskové sestavy. Zákonné formuláře pro zdravotní pojišťovny, sociální pojištění, výplatní lístky a další měsíční sestavy.
 • Platební příkazy. Vytváření platebních příkazů pro státní odvody a pro srážky zaměstnanců.
 • Přepočtené stavy zaměstnanců.
 • Podklady pro Evidenční listy důchodového zabezpečení.
 • Roční zúčtování daně.
 • Účtování mezd. Nastavení kontací u mzdových složek, zaúčtování do modulu Účetnictví.

 

Školení je určeno pro menší počet uživatelů, s důrazem na prostor pro Vaše individuální dotazy.

Školení bude probíhat vzdáleně formou interaktivního webináře.

Na všechna školení se prosím registrujte e-mailem na adrese dataexpert@dataexpert.cz nebo telefonicky na tel.: +420 378 609 684.