Přejít k hlavnímu obsahu

ŠKOLENÍ Helios iNuvio - listopad 2023

Vážení zákazníci, rádi bychom Vám nabídli možnost účastnit se školení informačního systému Helios iNuvio.iNuvio

Na listopad 2023 jsme pro Vás připravili několik školení.

 

  WEBINÁŘ – Základy ovládání

  Termín: 01.11.2023, 8:30 – 15:30

  Cena: 2.800,-/osoba, vč. DPH

  Obsah:

  • Popis rozvržení základní obrazovky
  • Základní číselníky
  • Dokumenty
  • Práce v přehledech (menu Systém)
  • Informace o aktuálním záznamu
  • Sumace hodnot vybraných záznamů
  • Seskupení přehledu
  • Označ/odznač všechny
  • Definice uživatelského menu
  • Uživatelské nastavení ikon

  Uživatelské konstanty

  • Lokální
  • Globální

  Nastavení a tvorba sestav

  • Ovládání
  • Zobrazení
  • Třídění
  • Podmínky, filtry
  • Uložená nastavení
  • Master x detail

  Tisk

  • Opis přehledů
  • Opis skupin
  • Opisy s nastavením
  • Exporty
  • Kontingenční tabulky (verze 1 a 2) a grafy

  WEBINÁŘ - Majetek

  Termín: 07.11.2023, 08:30 – 13:00

  Cena: 2.600,-/osoba, vč. DPH

  Obsah:

  • Základní struktura a filozofie modulu
  • Počáteční nastavení parametrů a číselníků
  • Druhy pohybů a nastavení účtování
  • Protokoly zavedení (pořízení majetku)
  • Karty majetku
  • Pohyby majetku (daňové, účetní, 3.pohyby, umístění) a jejich přehledy
  • Vyřazené majetku
  • Uzávěrka
  • Výstupy, sestavy a příklady

  WEBINÁŘ - Kontingenční tabulky a grafy

  Termín: 07.11.2023, 14:00 – 15:00

  Cena: 1.200,-/osoba, vč. DPH

  Obsah:

  • Práce s daty
  • Seskupení přehledu jako předstupeň kontingenční tabulky
  • Kontingenční tabulky - nástroj pro vyhodnocení dat
  • Grafy - nástroj pro vizualizaci dat

  WEBINÁŘ – Sklady základy

  Termín: 08.11.2023, 8:30 – 15:30

  Cena: 2.800,-/osoba, vč. DPH

  Obsah:

  • Použití skladových karet a měrných jednotek
  • Vystavování dokladů (příjem, výdej)
  • Orientace ve skladu, převody mezi sklady
  • Výrobní čísla
  • Související náklady
  • Základy inventury

  WEBINÁŘ - Mzdy a personalistika

  Termín: 23.11. - 24.11.2023, 2x 08:30 – 15:30

  Cena: 5.600,-/osoba, vč. DPH

  Obsah:

  1. den: 8:30-15:30

  • Obecný úvod. Základní struktura a ovládání Helios iNuvio.
  • Počáteční nastavení parametrů mzdového modulu. Práce se mzdovým obdobím, nastavení mzdových konstant a číselníků, mzdový kalendář.
  • Zadávání zaměstnanců. Nastavené osobní a mzdových karet zaměstnanců. Doplňující údaje. Hlášení změn na zdravotní a sociální pojištění.
  • Výpočet mzdy. Ukázka výpočtu mzdy zaměstnanců na příkladech (např. měsíční mzdy, dohody, nemocenská, dovolená).
  • Tiskové sestavy. Zákonné formuláře pro zdravotní pojišťovny, sociální pojištění, výplatní lístky a další měsíční sestavy.
  • Platební příkazy. Definice a vytváření platebních příkazů pro státní odvody a pro srážky zaměstnanců.

  2.den: 8:30-15:30

  • Rekapitulace 1. dne školení, opakování pomocí příkladů.
  • Další možnosti vytváření tiskových sestav. Vysvětlení Nastav a Generátoru mzdových sestav. Roční sestavy.
  • Přepočtené stavy zaměstnanců.
  • Podklady pro Evidenční listy důchodového zabezpečení.
  • Roční zúčtování daně.
  • Účtování mezd. Nastavení kontací u mzdových složek, zaúčtování do modulu Účetnictví.
  • Personalistika. Vytváření plánů školení či lékařských prohlídek, evidence jejich absolvování. Vytváření personálních sestav.

       

      Školení je určeno pro menší počet uživatelů, s důrazem na prostor pro Vaše individuální dotazy. Školení bude probíhat vzdáleně formou interaktivního webináře.

      Na všechna školení se prosím registrujte e-mailem na adrese dataexpert@dataexpert.cz nebo telefonicky na tel.: +420 378 609 684.

      Přihlásit se můžete jednoduše také zde:

      PODAT PŘIHLÁŠKU