Přejít k hlavnímu obsahu

ŠKOLENÍ Helios iNuvio a LIN - červen 2023

Vážení zákazníci, rádi bychom Vám nabídli možnost účastnit se školení informačních systémů Helios iNuvio a LIN. Na červen 2023 jsme pro Vás připravili několik školení.iNuvio

  WEBINÁŘ LIN – Modul Příjem, Expedice aLIN Zavádění prádla

  Termín: 05.06.2023, 08:00 – 09:00

  Cena: 1.300,-/osoba, vč. DPH

  Obsah:

  • Základní popis modulu Příjem
  • Výběr neznačeného prádla na příjmu
  • Načítání značeného prádla na příjmu
  • Základní popis modulu Expedice
  • Výběr neznačeného prádla k expedici
  • Načítání značeného prádla k expedici 
  • Info o prádle
  • Základní popis modulu pro zavádění prádla
  • Zavedení směnného prádla

  WEBINÁŘ LIN – Základy modulu Back Office

  Termín: 05.06.2023, 09:30 – 11:30

  Cena: 2.600,-/osoba, vč. DPH

  Obsah:

  • Základní popis modulu Back Office
  • Zákazníci - střediska - dodací místa
  • Zakázky
  • Hromadné zakázky
  • Fakturace
  • Statistiky zakázek

  WEBINÁŘ Hei - Administrace Hei

  Termín: 06.06.2023, 8:30 – 15:30

  Cena: 2.800,-/osoba, vč. DPH

  Obsah:

  • Přiřazování práv
  • Úpravy stromečků
  • Úpravy Ribbonů
  • Uživatelské menu
  • Přidávání ikon
  • Sestavy
  • Kontingenční tabulky
  • Master-detail
  • Dashboard
  • Dataskop
  • Automat
  • Uživatelské editory

  WEBINÁŘ Hei – Sklady základy

  Termín: 07.06.2023, 8:30 – 15:30

  Cena: 2.800,-/osoba, vč. DPH

  Obsah:

  • Použití skladových karet a měrných jednotek
  • Vystavování dokladů (příjem, výdej)
  • Orientace ve skladu, převody mezi sklady
  • Výrobní čísla
  • Související náklady
  • Základy inventury

  WEBINÁŘ Hei – Základy ovládání

  Termín: 08.06.2023, 8:30 – 15:30

  Cena: 2.800,-/osoba, vč. DPH

  Obsah:

  • Popis rozvržení základní obrazovky
  • Základní číselníky
  • Dokumenty
  • Práce v přehledech (menu Systém)
  • Informace o aktuálním záznamu
  • Sumace hodnot vybraných záznamů
  • Seskupení přehledu
  • Označ/odznač všechny
  • Definice uživatelského menu
  • Uživatelské nastavení ikon

  Uživatelské konstanty

  • Lokální
  • Globální

  Nastavení a tvorba sestav

  • Ovládání
  • Zobrazení
  • Třídění
  • Podmínky, filtry
  • Uložená nastavení
  • Master x detail

  Tisk

  • Opis přehledů
  • Opis skupin
  • Opisy s nastavením
  • Exporty
  • Kontingenční tabulky (verze 1 a 2) a grafy

  WEBINÁŘ Hei - Účetnictví základy

  Termín: 13.06.2023, 08:30 – 15:30

  Cena: 2.800,-/osoba, vč. DPH

  Obsah:

  • Druhy účetních dokladů
  • Účtový rozvrh (účtová osnova)
  • Práce s účetním deníkem
  • Saldokonta
  • Vystavování upomínek a penalizačních faktur
  • DPH a Souhrnné hlášení
  • Kontroly účetnictví
  • Legislativní výkazy

    WEBINÁŘ Hei - Mzdy a personalistika

    Termín: 15.06. - 16.06.2023, 2x 08:30 – 15:30

    Cena: 5.600,-/osoba, vč. DPH

    Obsah:

    1. den: 8:30-15:30

    • Obecný úvod. Základní struktura a ovládání Helios iNuvio.
    • Počáteční nastavení parametrů mzdového modulu. Práce se mzdovým obdobím, nastavení mzdových konstant a číselníků, mzdový kalendář.
    • Zadávání zaměstnanců. Nastavené osobní a mzdových karet zaměstnanců. Doplňující údaje. Hlášení změn na zdravotní a sociální pojištění.
    • Výpočet mzdy. Ukázka výpočtu mzdy zaměstnanců na příkladech (např. měsíční mzdy, dohody, nemocenská, dovolená).
    • Tiskové sestavy. Zákonné formuláře pro zdravotní pojišťovny, sociální pojištění, výplatní lístky a další měsíční sestavy.
    • Platební příkazy. Definice a vytváření platebních příkazů pro státní odvody a pro srážky zaměstnanců.

    2.den: 8:30-15:30

    • Rekapitulace 1. dne školení, opakování pomocí příkladů.
    • Další možnosti vytváření tiskových sestav. Vysvětlení Nastav a Generátoru mzdových sestav. Roční sestavy.
    • Přepočtené stavy zaměstnanců.
    • Podklady pro Evidenční listy důchodového zabezpečení.
    • Roční zúčtování daně.
    • Účtování mezd. Nastavení kontací u mzdových složek, zaúčtování do modulu Účetnictví.
    • Personalistika. Vytváření plánů školení či lékařských prohlídek, evidence jejich absolvování. Vytváření personálních sestav.

        Školení je určeno pro menší počet uživatelů, s důrazem na prostor pro Vaše individuální dotazy. Školení bude probíhat vzdáleně formou interaktivního webináře.

        Na všechna školení se prosím registrujte e-mailem na adrese dataexpert@dataexpert.cz nebo telefonicky na tel.: +420 378 609 684.

        Přihlásit se můžete jednoduše také zde:

        Přihlášení na webinář