Přejít k hlavnímu obsahu

Pro firmu Čistá Plzeň, s.r.o. jsme v rámci Helios iNuvio vytvořili modul "Zákaznická zóna"

Čistá Plzeň, s.r.o. je organizace, která zajišťuje svoz odpadů pro veškeré fyzické a právnické osoby v Plzni. Z tohoto důvodu potřebovala řešení, které by umožňovalo evidovat veškeré svážené nádoby a jejich parametry, komunikovat o těchto nádobách se zákazníky a automatizovaně fakturovat služby s nimi spojené. Toto řešení bylo vyvinuto jako specializovaný modul IS Helios iNuvio.

O modulu

Modul „Zákaznická zóna“ obsahuje soupis veškerých odpadních nádob v Plzni. Každá nádoba je vedena pod unikátním identifikátorem a jsou u ní evidovány veškeré parametry včetně jejich historie. Modul je prostřednictvím webových služeb integrován se systémem Protank 3, který řeší organizaci samotných svozů. Nádoby tak již není nutné zadávat a nastavovat v obou systémech paralelně, data se plynule přelévají z jednoho systému do druhého. K jednotlivým nádobám je možné objednávat různé doplňkové služby, případně evidovat jejich mimořádné svozy či svozy na zavolání. Systém rovněž umožňuje zapisovat k nádobám poznámky, nebo k nim i nahrávat hovory z elektronické ústředny, které se jich týkají. V měsíční, kvartální, půlroční nebo roční periodicitě jsou pak generovány faktury, které jsou automaticky počítány na základě parametrů jednotlivých nádob.

zz