Jazyky

Datové sítě

Jednou z nosných oblastí činnosti společnosti DataExpert s.r.o. je návrhování, projekce, analýzy, realizace a správa datových sítí.

Datová síť představuje souhrn technických prostředků, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňuje tedy uživatelům vzájemnou komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení a využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv.

Provádíme projektování, realizace, certifikace a inženýring datových sítí (LAN, MAN, WAN) počínaje přípravou stavebních projektů, přes budování metalických i optických tras, vybavování sítí potřebnými aktivními prvky, až po jejich analýzu.

Jsme schopni Vám propojit jednotlivé lokality, realizovat vzdálené přístupy přes optická vlákna, metalická spojení, pronajaté vysokorychlostní okruhy, bezdrátová spojení nebo šifrovaná spojení přes Internet.

Nabízíme kompletní provoz a správu realizovaných sítí.

Propojte všechny své zaměstnance, uživatele, počítače a elektronická zařízení mezi sebou, aby mohli společně komunikovat a sdílet informace.

Návrh a realizace: SlusnyWeb.cz - Tvorba webových stránek