Jazyky

Aktuality

Školení Helios Orange - ZÁŘÍ 2015

10.8.2015

Helios

Vážení zákazníci,

i když je léto ještě v plném proudu, my už myslíme na podzimní dny a připravujeme pro Vás další sérii školení systému Helios Orange.

V naší nabídce na září 2015 najdete jak základní školení HeO určené především pro začátečníky, tak školení vybraných modulů, na kterých se seznámíte s novinkami a zajímavými řešeními v dané oblasti.

Všechna školení proběhnou v sídle naší společnosti v Plzni. Jsou koncipována pro malé skupiny účastníků, s důrazem na individuální přístup k Vašim potřebám a požadavkům.

Zobrazit přehled školení

DataExpert na CLEANEXPO ´15

11.6.2015
logo-cleanexpo-15-web_0.png

Dne 4.6.2015 jsme se zúčastnili Odborného semináře s prezentací firem CLEANEXPO ´15, který pořádá Spoločenstvo práčovní a čistiarní (SPaČ) již tradičně v Banské Bystrici, v hotelu LUX.

Přestože se naše společnost nějakou dobu již na slovenském trhu pohybuje, díky tomuto semináři jsme mohli ještě šířeji prezentovat naše služby a řešení pro zákazníky z oboru prádelenství a věříme, že se nám podařilo ještě více posílit povědomí o společnosti DataExpert a jejím portfoliu služeb na Slovensku.

PICT0003_0_0.JPG

PICT0016_0.JPG

AKCE TONERY - Duben 2015

2.4.2015

Akce TONERY-duben 2015
Tonery.jpg
Vážení zákazníci,

v měsíci dubnu pro Vás máme připravený DÁREK za Vaše nákupy spotřebního materiálu k tiskárnám na našem e-shopu http://shop.dataexpert.cz
Vaše nákupy během měsíce dubna sečteme a po dosažení určené částky Vám odešleme Váš dárek.


Dárek za 10000 Stačí nakoupit během dubna 2015 spotřební materiál za 10.000,- Kč bez DPH a pošleme Vám jako poděkování 5l soudek plzeňského piva Pilsner Urquell.
Dárek za 7000


... a nebo nakupte alespoň za 7.000,- Kč bez DPH a dostanete od nás balení 6ks x 0,5l Pilsner Urquell.Nakupujte TONERY a užijte si pěkné JARO :-)

Elektronická komunikace se správcem daně - 2015

26.1.2015

I v letošním roce se stále rozšiřují povinnosti daňových subjektů komunikovat se správcem daně elektronickou cestou. V mnoha případech správce daně sice přijme i jiné než elektronické podání, zpracuje ho, ale uloží současně pokutu ve výši min. 2000 Kč. Nemá povinnost na tuto skutečnost dále upozorňovat.


Rádi bychom Vás ujistili, že veškeré tiskopisy používané v IS Helios Orange jsou připraveny pro podání elektronickou cestou


V přiložených dokumentech najdete

V případě dotazů nebo Vašich požadavků nás prosím kontaktujte.

Novinky v DAŇOVÉ OBLASTI v roce 2015

19.12.2014

Vážení zákazníci,
v roce 2015 opět dochází k některým legislativním změnám v daňové oblasti.

Rádi bychom Vás ujistili, že informační systém Helios Orange je na tyto změny připraven a že se na nás kdykoliv můžete obrátit s případnými dotazy.


Helios
Na leden 2015 pro Vás také připravujeme školení k tomuto tématu, konkrétní termíny závisí na datu vydání aktuální verze HeO s těmito změnami a budou včas vypsány na našich webových stránkách.

Nejdůležitější legislativní změny v roce 2015:


... Od ledna začnou platit tři sazby DPH
Jedna z nejvýznamnějších změn pro živnostníky v daňové oblasti se bude od roku 2015 týkat hodnoty daně z přidané hodnoty (DPH).
Na léky, knihy a takzvanou nenahraditelnou dětskou výživu se bude od roku 2015 vztahovat sazba DPH jen 10%.
Základní sazba daně nadále zůstává ve výši 21%, stejně jako dosavadní snížená sazba ve výši 15%. Nová desetiprocentní sazba tedy rozšíří počet sazeb na tři. U knih a také hudebnin se má desetiprocentní sazba vztahovat jen na publikace, u nichž podíl plochy reklamy nepřekročí 50 procent. Nepatří sem noviny, časopisy, omalovánky či kartografické výrobky.
Nenahraditelnou dětskou výživu definuje navrhovaná příloha zákona jako výživu pro kojence, tedy děti do ukončeného dvanáctého měsíce věku, a malé děti, tedy děti od ukončeného jednoho roku do ukončeného třetího roku věku. Konkrétněji jsou definovány ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví o potravinách určených pro zvláštní výživu.
Struktura daňového přiznání se nezmění a do řádku snížená sazba daně se bude uvádět základ daně i daň první i druhé snížené sazby daně, tedy 10% a 15%. (Zdroj: BusinessInfo.cz)... Přehled významných změn v dani z příjmu fyzických osob pro rok 2015:
 • Obnovení možnosti uplatnění slevy na dani pro pracující důchodce dle §35ba odst. 1 písm. a) zákona o dani z příjmu

 • Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě dle §35c ZDP (pro 2015: ve výši na jedno dítě v částce 13 404 Kč, ve výši na druhé dítě v částce 15 804 Kč, ve výši na třetí dítě a další v částce 17 004 Kč)

 • Omezení v nastavení výdajových paušálů pro osoby samostatně výdělečně činné
  • a) u činností spadajících do paušálů ve výši 80 % (§ 7 odst. 7 písm. a) ZDP) bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena 1,6 mil. Kč (tedy maximálním možným odpočtem rovným 80 % z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč)

  • b) u činností spadajících do paušálů ve výši 60 % (§ 7 odst. 7 písm. b) ZDP) bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena 1,2 mil. Kč (tedy maximálním možným odpočtem rovným 60 % z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč).
 • Zdanění příspěvků zaměstnavatele v případě předčasného výběru pojistného na životní pojištění dle §6 odst.9 písm. p) bod 3, §15 odst.6 zákona o dani z příjmu

 • Omezení osvobození majetkového prospěchu zaměstnance z bezúročné půjčky do výše 300 000 Kč dle §6 odst.9 písm. v) zákona o dani z příjmu

 • Zahraniční agentury práce, které mají na území České republiky zřízenu organizační složku a povolení k pronájmu pracovní síly, budou zdaňovat tuto pracovní sílu prostřednictvím organizační složky dle §38c, § 6 odst. 2, 38h odst.10 zákona o dani z příjmu

 • Opět budou samostatným základem daně podléhajícím srážkové dani pouze příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize. Tak tomu bylo do konce roku 2013, změna je pouze ve výši příjmů z původních 7 000 na 10 000 Kč dle § 7 odst. 6 zákona o dani z příjmu

 • Daňové přiznání již za rok 2014 nebude muset podávat poplatník - fyzická osoba, u níž se zvýšila během roku o solidární zvýšení daně pouze záloha na daň. Povinnost podat daňové přiznání bude pouze v případě, že se o tohoto poplatníka zvyšuje o solidární zvýšení daň za zdaňovací období dle § 16a zákona o dani z příjmu

 • Nové ustanovení 38v zavádí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob novou oznamovací povinnost, týkající se osvobozených příjmů. Poplatník bude oznamovat každý osvobozený příjem (jednotlivý příjem), a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. Oznamuje se příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč – příjem se posuzuje jednotlivě dle § 38v zákona o dani z příjmu

 • Mění se lhůty spojené s ročním zúčtováním – navrácení v původní stav, tzn. roční zúčtování záloh do 31.3., vrácení přeplatků se zúčtování mzdy za březen dle §38ch zákona o dani z příjmu

 • Zavádí se nová sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení pro děti dle § 35ba odst. 1 písm. g) a § 35bb zákona o dani z příjmu

Nový šifrovací certifikát ČSSZ

19.12.2014

Jako každým rokem vydává ČSSZ nový certifikát pro elektronickou komunikaci přes portál VREP.

Platnost certifikátu: 27.10.2014 až 27.10.2015.

Certifikát lze stáhnout ze stránek České správy sociálního zabezpečení:
Šifrovací certifikát ČSSZ (platný do 27. 10. 2015)


Zdroj: webové stránky splečnosti Asseco Solution a.s.

Workshop "Moderní řešení pro prádelenské provozy"

18.9.2014
Workshop_pro_pradelny-foto.JPG

Dne 10.9.2014 proběhl v prostorách multifunkčního centra Éčko v Plzni zajímavý workshop pro zájemce z oboru prádelenství a čistírenství.

Hlavním tématem workshopu bylo přiblížení principů RFID technologie čipového značení prádla a praktické předvedení, jak tato technologie může ve spojení s vhodným informačním systémem a dalšími specializovanými návaznými řešeními přispět k úsporám a ke zvýšení efektivity provozu v moderních prádelnách.


Náplní workshopu bylo především představení širokých možností, které nabízejí technologie pro RFID čipovou identifikaci prádla …

 • vlastnosti, výhody a omezení jednotlivých technologií RFID
 • HF x UHF, druhy čipů, způsoby čtení
 • volba vhodné technologie podle požadavků a podmínek konkrétního prádelenského provozu
 • ukázky komplexního řešení evidence pohybu prádla prostřednictvím informačního systému pro prádelny LIN
 • ukázky řešení pro inventarizaci prádla a přepravních klecí
… a také představení systému ENcontrol pro sledování a řízení spotřeby energií v prádelenských provozech.

Děkujeme všem účastníkům z řad majitelů, managementu i zaměstnanců prádelen a čistíren, že přijali naše pozvání na tento workshop a že přijeli do Plzně, někteří i z velké dálky. Naše snaha byla poskytnout jim zajímavé a přínosné informace, které mohou využít pro modernizaci a zvýšení efektivity svých provozů.

Potěšily nás kladné odezvy na tuto akci, budeme se proto i nadále snažit přinášet Vám zajímavé novinky z oboru RFID identifikace, ať již formou odborných článků v časopise Informátor nebo formou podobných setkání a workshopů.


Další novinky a řešení pro prádelny budou představeny na mezinárodním veletrhu prádelenských technologií EXPO DETERGO, který se koná 3.-6.10.2014 v Miláně. Naše společnost zde bude představovat svá řešení v rámci výstavní expozice společnosti Datamars SA, stánek N21-P22, Hall 2.

Ukončení podpory SQL Native Client 2005 v HeO !

29.8.2014

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás upozornit, že na základě rozhodnutí výrobce informačního systému Helios Orange, společnosti Asseco Solutions a.s.,
nebude systém Helios Orange, již od následující verze aktualizace, podporovat SQL Native Client 2005!

Z tohoto důvodu Vám doporučujeme, abyste se před stažením nejbližší následující aktualizace ujistili o tom, že máte na všech počítačích, kde je provozován Helios Orange, nainstalovánu novější verzi SQL Native Client (SQL Native Client 2012/2008R2, minimálně 2008R2).
V opačném případě nebude možné po aktualizaci Helios Orange dále provozovat!

Protože k instalaci nové verze SQL Native Client je potřeba lokální administrátorské oprávnění, musí ho obvykle provést správce Vašich počítačů.

Podrobnější technické informace a odkazy ke stažení najdete na https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Konec_podpory_SQL_Native_Client_2005

V případě potřeby jsme připraveni Vám poskytnout potřebné informace i podporu k bezproblémovému zvládnutí této změny.

Kontaktujte nás na lince hotline HeO: +420 378 31 99 99

S pozdravem
Team Helios Orange


Návrh a realizace: SlusnyWeb.cz - Tvorba webových stránek