Jazyky

Správa majetku

Nabízíme Vám komplexní řešení pro evidenci a inventarizaci veškerého majetku

V dnešní době patří k samozřejmým požadavkům každé moderní společnosti získání přehledu o veškerém majetku společnosti a zajištění pravidelné, přesné a jednoduché aktualizace tohoto stavu s co nejnižšími náklady. Majetek společnosti představují většinou stroje, zařízení a technologické prostředky sloužící k výrobě produktů, výpočetní technika a ostatní IT vybavení a v neposlední řadě nábytek a další kancelářské zařízení.

Ve spolupráci s našimi zahraničními partnery - t+t netcom, Confidex, ... poskytujeme komplexní systém identifikace kombinující technologii čárových kódů i RFID čipů, který umožňuje rychlé a přesné provedení inventury majetku ve Vaší společnosti. Pro různé typy majetku Vám navrhneme nejvhodnější způsob identifikace, lze úspěšně kombinovat značení čárovým kódem a RFID čipy.
Propojení s IS Helios Orange

Aplikace "Inventarizace majetku" v současné době nabízí přímé propojení dat se systémem Helios Orange. Na základě individuálního zákaznického požadavku jsme však připraveni vyvinout tento "SW můstek" podle konkrétních potřeb zákazníka "na míru". Vzhledem ke standardizovanému způsobu komunikace a přenosu dat je možné přizpůsobit importy i pro jiné informační systémy (např. Navision, SAP, ...).


netcom.jpg
Zpět na úvod


Kde je vhodné použít identifikaci čárovým kódem

Čárový kód je vhodným a cenově optimálním řešením pro identifikaci převážně kancelářského majetku, IT vybavení a dalšího drobného majetku, který je převážně umístěn v běžném interiéru a není vystaven velkému znečištění, vlhku, extrémním teplotám nebo nebezpečí snadného mechanického poškození.

Čárový kód je vytištěn na speciální tiskárně na samolepící pásek v rozlišení 300 dpi a je překryt polyester thermo transfer páskou pro ochranu proti poškození.


carovy_kod_1.jpg Výhody:
 • Velmi nízká pořizovací cena štítku s čárovým kódem
 • Rychlost čtení čárového kódu
 • Jednoznačná identifikace
 • Malé prostorové nároky na umístěné štítku
 • Odolnost proti elektromagnetickým vlivům
Nevýhody:
 • Nízká odolnost proti nepříznivým vlivům okolního prostředí
 • Přirozené opotřebení štítku v čase a tím zhoršování kvality čtení
Zpět na úvod


Kde je lepší použít identifikaci RFID

RFID čipová identifikace je vhodným řešením všude tam, kde je sledovaná komodita vystavena různým nepříznivým vlivům okolního prostředí. Může se jednat o extrémní teploty (-40°C až +120°C), tlak (do 50 bar), vlhkost, přítomnost vody, nadměrnou prašnost, potřísnění barvou, působení agresivních chemických látek, možnost mechanického poškození nebo znečištění.

Pro tyto případy nabízíme speciální transponder (čip + anténa v ochranném pouzdře) s označením T-IA7711 „TrolleyChip“ (pracuje na vysoké frekvenci 13,56 MHz) vyvinutý společností DATAMARS SA právě pro tyto náročné aplikace.


rfid.jpg Výhody:
 • Jedinečnost identifikačního čísla zajištěná výrobcem
 • Není nutná přímá viditelnost transpondéru
 • Velmi vysoká odolnost proti znečištění při zachování plné funkcionality
 • Odolnost proti vodě a vlhkosti při zachování plné funkcionality
 • Odolnost proti vysokým a nízkým teplotám (-40°C až +120°C) při zachování plné funkcionality
Nevýhody:
 • Vyšší pořizovací cena transpondéru
 • Citlivost na rušení elektromagnetickým polem
 • Vyšší prostorová náročnost na umístění transpondéru
 • Složitější způsob upevnění transpondéru
Zpět na úvod


Popis řešení

netcom_1.jpg

Pro snadné provádění inventarizace majetku nabízíme přenosné čtecí zařízení, tzv. „handheld“ od renomovaného německého výrobce společnosti t+t netcom.

V tomto přenosném zařízení je umístěn scanner pro snímání čárového kódu a vysokofrekvenční CF čtecí hlava pro snímání identifikačního čísla čipů. Zařízení pracuje na SW platformě Windows CE.

Je možné jej dovybavit například kamerou, GPS modulem, WLAN CF card modulem, GSM/GPRS modemem, držákem do ruky s druhou baterií atd.

Pro práci s nasbíranými daty jsme vyvinuli speciální softwarovou aplikaci, krerá je instalována do Windows CE. Tato aplikace umí přijímat data jak ze scanneru čárového kódu, tak z RFID readeru umístěného v těle „handheldu“ a umožňuje synchronizaci nasbíraných dat s nadřazeným systémem pro evidenci majetku, například IS Helios Orange.

Základní funkce aplikace:

Před samotnou inventurou provede určený zaměstnanec synchronizaci dat mezi aplikací v handheldu a nadřazeným systémem (např. IS Helios Orange), který řeší evidenci majetku. Tím se do aplikace v „handheldu“ přenese aktuální stav databáze, kde je uvedeno požadované umístění a množství jednotlivých položek skladu. Na začátku inventury se provede načtení kódu místnosti nebo objektu, kde bude inventura prováděna. Poté zaměstnanec postupně obchází místnost a načítá jednotlivé položky tak, jak jsou skutečně umístěny. Aplikace vizuálně zobrazuje, který majetek byl již načten a který zbývá ještě načíst. Po načtení všech položek v dané oblasti, i těch přebývajících, je opět provedena synchronizace s nadřazeným systémem, kde dojde k setřídění položek dle skutečnosti a vyhodnocení inventury. U položek, které byly vyhodnoceny jako chybějící nebo přebývající v daném objektu nebo skladu, může provést oprávněný pracovník příslušné změny údajů podle potřeby.

Protože pomocí přenosného „handheldu“ nelze provést změny v hlavní databázi evidence majetku (to řeší nadřazená aplikace, např. IS Helios Orange), mohou být provedením inventury pověření například i „nárazoví“ pracovníci (brigádníci, apod.).

Zpět na úvod


Reference

Zpět na úvod

Návrh a realizace: SlusnyWeb.cz - Tvorba webových stránek