Přejít k hlavnímu obsahu

 Helios iNuvio

helios inuvio logo

 

Helios iNuvio je informační a ekonomický systém určený pro středně velké společnosti.

Poskytuje vysoký uživatelský komfort, moderní vzhled a rychlý přístup k informacím potřebným pro Vaše správná rozhodnutí.

Systém Helios iNuvio je technologicky vyspělý informační a ekonomický systém zefektivňující všechny běžné i vysoce specializované firemní procesy. Poskytuje Vám dokonalý a aktuální přehled o situaci na trhu i uvnitř podniku, automatizaci rutinních operací, zefektivňování provozu, snižování nákladů a účinnou komunikaci. V mnoha úspěšných firmách již řadu let pomáhá managementu v řízení všech potřebných oblastí, včetně např. CRM. Zjistěte, jak by mohl pomoci i Vám!

Společnost DataExpert s.r.o. je autorizovaným a certifikovaným partnerem pro produkt Helios iNuvio a má veškerá oprávnění a kompetence tento systém nabízet a implementovat. Naši vyškolení a certifikovaní konzultanti jsou připraveni vyřešit Vaše požadavky a dotazy. Na rozdíl od jiných informačních systémů má Helios iNuvio možnost přidaných zákaznických a uživatelských programových úprav, které jsme schopni realizovat „na míru“ podle Vašich potřeb.

Disponujeme kvalitním týmem, který má za sebou řadu úspěšných instalací u zákazníků různých oborů a je schopen Váš IS trvale spravovat a poskytnout rychlý zásah v případě selhání nebo poruchy. Jsme připraveni poskytovat zákazníkům služby systémového integrátora IS, tzn. že budeme pro zadavatele jediným IS/IT partnerem.

Poskytujeme komplexní služby!

 • Kompletní předprodejní podpora
  • individuální konzultace mapující potřeby zákazníka a požadavky na funkcionalitu
  • doporučení vhodné konfigurace vzhledem k potřebám a ekonomické efektivitě
  • detailní prezentace nabízeného produktu
  • několik variant cenové nabídky
 • Dodávka licencí a kompletní implementace informačního systému
 • Převod uživatelských dat
 • Školení uživatelů
 • Poprodejní podpora – standardní systémová podpora IS
  • „hotline“ poradenství
  • pravidelný upgrade systému
  • legislativní update reagující s dostatečným předstihem na změny v příslušných zákonech
 • Poprodejní podpora – rozšířená systémová podpora IS
  • možnost vzdálené správy celého IS
  • pravidelné návštěvy konzultanta u zákazníka
  • zpracování analytických materiálů pro vedení společnosti atd.
 • Úpravy „na klíč“ dle požadavku zákazníka
  • Na rozdíl od jiných informačních systémů má Helios Orange možnost vytvářet zákaznické a uživatelské programové úpravy, které jsme schopni realizovat „na míru“ podle Vašich potřeb ve formě plug-in modulů.

Reference

Mapa referencí

Po domluvě je možné sjednat referenční návštěvu u některého z našich zákazníků.

Více o systému Helios iNuvio

TOP10 vychytávek

 • Moderní vzhled a intuitivní ovládání vč. nových nástrojů customizace.
 • Uživatelské dashboardy s předpřipravenou sadou widgetů (miniaplikací).
 • Moderní a do systému plně integrované řešení Business Intelligence.
 • Notifikační centrum vč. podpory push notifikací.
 • Informační panel s funkcionalitou aktivních komentářů, náhledu na dokumenty a další.
 • Insolvenční rejstřík na zaměstnance a organizaci
 • Nástroj Analytik s podporou prediktivní analýzy.
 • ePortál – nástroj pro přímou publikaci dat na web.
 • Nabídko-poptávkové řízení + CRM.
 • Mobilní aplikace – veškeré informace dostupné kdekoliv a kdykoliv.

Krátké praktické ukázky využití Heliosu pro řízení a reporting jednotlivých procesů můžete shlédnout zde.

Informační a ekonomický systém s řadou oborových řešení

Každý obor podnikání je jedinečný a vyžaduje specifické funkce systému. Snažíme se proto systém Helios iNuvio co nejlépe přizpůsobit potřebám jednotlivých zákazníků. Oborová řešení shromažďují poznatky z mnoha odvětví, sledují zkušenosti z praxe i současné trendy a vytvářejí vysoce specializované moduly. IS Helios tak dnes pokrývá široký okruh oborů a poskytuje vysoký uživatelský komfort a rychlý přístup k informacím potřebným pro Vaše správná rozhodnutí.

Přínosy pro menší firmy

Velkou výhodou pro menší firmy je možnost pořízení pouze modulů a oblastí, které opravdu potřebují, což výrazně snižuje prvotní investici do informačního systému a usnadní se celý proces uvedení do reálného provozu. V případě budoucího růstu firmy nabízí informační a ekonomický systém Helios rozšíření o další moduly, specializované oblasti, návazná řešení či možnost navýšení počtu uživatelů pracujících v systému.

Přínosy pro středně velké firmy

Středně velké společnosti oceňují především množství specializovaných oblastí a návazných řešení, které umožňují pokrytí procesů ve firmách podnikajících v různých oborech a odvětvích. Samozřejmostí u tohoto typu informačního systému je možnost jeho přizpůsobení specifickým potřebám a požadavkům řízení těchto firem.

Vyspělá technologie pro všechny

Technologie client/server, na které je tento ERP a ekonomický systém vystavěn, zajišťuje dostatečnou stabilitu a bezpečnost dat pro všechny typy firem. Výhradní použití MS SQL serveru zajišťuje maximální rychlost a neomezenou práci s uloženými daty. Středně velké firmy ocení robustnost systému, kvalitu databázového stroje a další nástroje, které společnost Microsoft dodává k serveru MS SQL. Menší firmy ocení nadčasový informační systém a použitím databázového stroje MSDE výrazně sníží náklady vložené do pořízení informačního systému.

Proč právě Helios iNuvio?

Stabilita

 • 30 let zkušeností s vývojem informačních a ekonomických systémů
 • Podnikový systém prověřený časem i množstvím zákazníků
 • Zkušenosti partnerů v jednotlivých odvětvích

Prestiž

 • Více než 3500 uživatelů
 • Většinový podíl v segmentu malých a středně velkých firem v ČR
 • Pravidelná hodnocení nezávislým auditem
 • Vítězství v soutěži ERP Czech jako "nejlepší informační systém pro středně velké firmy"

Komplexní pokrytí potřeb trhu

 • Využití zkušeností zákazníků pro pokrytí veškerých procesů řízení ve firmách
 • Komplexní řešení výrazně snižuje náklady na implementaci
 • Nástroje přizpůsobení pro pokrytí specifických potřeb konkrétních zákazníků
 • Komplexní pokrytí všech procesů ve specifických odvětvích
 • Integrované řešení pro výrobu, dopravu a spedici, servis, řízení projektů, zemědělství a mnoho dalších.

Zázemí v českém prostředí

 • Výborná znalost domácí legislativy a dalších národních specifik
 • Cena odpovídající českému prostředí – příznivý poměr cena/výkon.

Technologická vyspělost

 • Plnohodnotná aplikace „client-server“ – rychlost, bezpečnost dat, transakční zpracování a další
 • Orientace na jeden SQL server umožňuje využít všech specifických vlastností a veškerých možností serveru
 • Přímý přístup k datům

Snadná instalace a bezproblémový provoz

 • Snadná instalace výrazně snižuje náklady na implementaci a její délku
 • Snadný síťový provoz bez nutnosti instalace na jednotlivých stanicích
 • Snadná správa včetně vzdálené správy
 • Možnost automatizace zálohovacích procesů

Snadné ovládání

 • Moderní a intuitivní, nástroje customizace
 • Nadčasový způsob ovládání vycházející ze zvyklostí MS Office

Podpora světových jazyků, legislativ a standardů

 • Funkce oceňovaná především manažery společností s mateřskou firmou či centrálou v zahraničí
 • Možnost přepínání prostředí systému do angličtiny, němčiny, polštiny a slovenštiny
 • Česká, slovenská a německá legislativa
 • Podpora mezinárodních účetních standardů US, GAAP a IFRS

Kvalitní manažerské výstupy

 • Moderní řešení Business Intelligence

Elektronická komunikace, bezpečnost

 • Certifikát prvenství v komunikaci NCTS s celními úřady a v připojení na Portál veřejné správy
 • Podpora všech standardů elektronické komunikace jako např. EDI, XML, XSL, SSL, HTTP, HTTPS
 • Možnost šifrování a elektronického podpisu všech dat.

Integrace s ostatními aplikacemi

 • Integrace s MS Office - MS Word, MS Excel a MS Outlook
 • Možnost propojení s libovolným softwarem a prohlížení dat z jiných programů přímo v systému Helios iNuvio

Množství návazných řešení

 • V oblasti softwarových řešení např. Internetový obchod, Rezervační systém pro hotely a cestovní kanceláře a mnoho dalších
 • V oblasti hardwarových řešení např. Řešení pro mobilní obchodníky, Čtečky a tiskárny čárových kódů, Terminály docházkových systémů a mnoho dalších
 • Všechna návazná řešení jsou implementována a odzkoušena u velkého počtu zákazníků