Languages

ŠKOLENÍ Helios Orange - červen 2021

31.5.2021
Vážení zákazníci,

rádi bychom Vám nabídli možnost účastnit se školení Helios Orange.
Na červen 2021 jsme pro Vás připravili několik školení.

Školení je určeno pro menší počet uživatelů, s důrazem na prostor pro Vaše individuální dotazy. Školení bude probíhat vzdáleně formou interaktivního webináře.

Na všechna školení se prosím registrujte e-mailem na adrese skoleni@dataexpert.cz nebo telefonicky na tel.: +420 378 609 684.WEBINÁŘ – Základy ovládání

Termín: 03.06.2021, 8:30 – 15:30

Cena: 2.600,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

  • Popis rozvržení základní obrazovky
  • Základní číselníky
  • Dokumenty
  • Práce v přehledech (menu Systém)
  • Informace o aktuálním záznamu
  • Sumace hodnot vybraných záznamů
  • Seskupení přehledu
  • Označ/odznač všechny
  • Definice uživatelského menu
  • Uživatelské nastavení ikon
 • Uživatelské konstanty
  • Lokální
  • Globální
 • Nastavení a tvorba sestav
  • Ovládání
  • Zobrazení
  • Třídění
  • Podmínky, filtry
  • Uložená nastavení
  • Master x detail
 • Tisk
  • Opis přehledů
  • Opis skupin
  • Opisy s nastavením
  • Exporty
  • Kontingenční tabulky (verze 1 a 2)
  • Grafy

WEBINÁŘ – Uživatelské tabulky

Termín: 07.06.2021, 13:00 – 14:00

Cena: 1.200,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Uživatelské tabulky a jejich využití v Helios Orange – vlastní agendy.
 • Využití již existujících dat v systému Helios a jejich propojení s uživatelskými tabulkami
 • Základy tvorby a ovládání uživatelských tabulek
 • Automatizace, notifikace nad uživatelskými tabulkami a zapojení ostatních uživatelů

WEBINÁŘ – Sklady základy

Termín: 08.06.2021, 8:30 – 15:30

Cena: 2.600,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Použití skladových karet a měrných jednotek
 • Vystavování dokladů (příjem, výdej)
 • Orientace ve skladu
 • Převody mezi sklady
 • Výrobní čísla
 • Umístění
 • Související náklady
 • Základy inventury

WEBINÁŘ – Mzdy a personalistika

Termín: 09.06. – 10.6.2021, 2x 8:30 – 15:30

Cena: 5.200,-/osoba, vč. DPH

1. den 8:30 – 15:30:

 • Obecný úvod. Základní struktura a ovládání HELIOSu Orange iNUVIO
 • Počáteční nastavení parametrů mzdového modulu. Práce se mzdovým obdobím, nastavení mzdových konstant a číselníků, mzdový kalendář.
 • Zadávání zaměstnanců. Nastavení osobních karet a mzdových karet zaměstnanců. Doplňující údaje. Hlášení změn na zdravotní a sociální pojištění.
 • Výpočet mzdy. Ukázka výpočtu mzdy zaměstnanců na příkladech (např. měsíční mzdy, dohody, nemocenská, dovolená).
 • Tiskové sestavy. Zákonné formuláře pro zdravotní pojišťovny, sociální pojištění, výplatní lístky a další měsíční sestavy.
 • Platební příkazy. Definice a vytváření platebních příkazů pro státní odvody a pro srážky zaměstnanců.

2. den 8:30 – 15:30:

 • Rekapitulace 1. dne školení, opakování pomocí příkladů.
 • Další možnosti vytváření tiskových sestav. Vysvětlení Nastav a Generátoru mzdových sestav. Roční sestavy.
 • Přepočtené stavy zaměstnanců.
 • Podklady pro Evidenční listy důchodového zabezpečení.
 • Roční zúčtování daně.
 • Účtování mezd. Nastavení kontací u mzdových složek, zaúčtování do modulu Účetnictví.
 • Personalistika. Vytváření plánů školení či lékařských prohlídek, evidence jejich absolvování. Vytváření personálních sestav.

WEBINÁŘ – Kontingenční tabulky a grafy

Termín: 16.06.2021, 13:00 – 14:00

Cena: 900,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Práce s daty
 • Seskupení přehledu jako předstupeň kontingenční tabulky
 • Kontingenční tabulky – nástroj pro vyhodnocení dat
 • Grafy – nástroj pro vizualizaci dat

WEBINÁŘ – eNeschopenky

Termín: 17.06.2021, 13:00 – 14:00

Cena: 900,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Mzdové konstanty
  • Evidence DNP – přiřazení MS
  • Šifrovací certifikát DZDNP
 • Evidence DNP
  • Import notifikací o nemoci z portálu ČSSZ – dotazy na portál ČSSZ
  • Roční zadání všech nemocenských dávek
  • Ruční import notifikací o nemoci z datových schránek – Import XML soubor
  • Možnost korekce záznamů (změna typu záznamu, Oprava)
  • Stav dávky NP – dle notifikací z ČSSZ
  • Přenos docházky do předzpracování (následná likvidace)
  • Příloha k žádosti o DNP a Hlášení ukončení PN
  • Příloha k datu – pro otce

WEBINÁŘ – Administrace HeO

Termín: 23.06.2021, 08:30 – 15:30

Cena: 2.600,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Přiřazování práv
 • Úpravy stromečku
 • Úpravy Ribbonů
 • Uživatelského menu
 • Přidávání ikon
 • Sestavy
 • Kontingenční tabulky
 • Master-detail
 • Dashboard
 • Dataskop
 • Automat
 • Uživatelské editory

WEBINÁŘ – Dashboard a prediktivní analýzy

Termín: 24.06.2021, 13:00 – 14:00

Cena: 1.200,-/osoba, vč. DPH

Obsah:

 • Dashboard – osobní portál uživatele systému. Aktuální informace a věci k řešení na jednom místě (úlohy workflow, výstupy z prediktivních analýz, notifikace a diskuse, kurzy, kalendáře)
 • Co je prediktivní analýza a jak ji využít
 • Základy tvorby prediktivních analýz

Návrh a realizace: SlusnyWeb.cz - Tvorba webových stránek