Languages

Řešení pro domácnosti - byty / rodinné domy


S pomocí systému ENcontrol Vám pomůžeme ve Vaší domácnosti:

- Zvýšit pohodlí
- Zvýšit úspory energií
- Zvýšit bezpečnost

Vzhledem k tomu, že systém ENcontrol je bezdrátový, je jeho nasazení velice rychlé, přičemž není jakkoliv nutné zasahovat do stávající elektroinstalace objektu.


Jediný zásah se provádí do elektrického rozvaděče, kam se montují měřicí členy systému. Po deinstalaci systému je objekt v identickém stavu, jako byl před instalací.


Možnost zapůjčení nebo pronájmu

Pro nalezení potenciálně neefektivních míst, která by bylo vhodné optimalizovat, a pro návrh vhodných opatření není nutné si systém ENcontrol pořizovat natrvalo.
Můžeme Vám jej pouze zapůjčit nebo pronajmout k instalaci na dočasnou dobu a po změření potřebných parametrů bude opět jednoduše odstraněn.

Zpět na úvod
Pohodlí

Pro zvýšení pohodlí Vám systém ENcontrol umožňuje automatizovat spínání a sledování Vašich zařízení.

Můžete tak například:

 • Nahradit nepřesné mechanické a digitální spínací hodiny přesnými spínacími členy, které spínají v libovolném cyklu s různými nastavenými podmínkami a výjimkami, velice přesně, a nevadí jim případné výpadky dodávky elektřiny.
 • Plánovat různé události
 • Nahradit těžko programovatelné termostaty, světloměry a vlhkoměry jednoduše programovatelnými členy, které pak mohou svými signály řídit vytápění, zavlažování, zatahování rolet, apod. Definovat různé reakce na signály z čidel.
 • Na dálku přes mobil řídit a zjišťovat stav zařízení (například si před návratem z dovolené zapnout topení)
 • Dostávat na mobil různá upozornění na nestandardní stavy zařízení, jako je třeba výpadek proudu nebo příliš vysoká spotřeba
 • Řídit všechna zařízení a jejich nastavení z jednoho místa, třeba z PC nebo PDA

Zpět na úvodÚspora energií

V oblasti úspor energií Vám systém ENcontrol nabízí možnost měření skutečné spotřeby Vašich spotřebičů a na základě naměřených hodnot navrhnout a realizovat potřebné změny, které povedou ke snížení plateb ze elektřinu.

Pomocí systému je možné:

 • Průběžně měřit skutečnou spotřebu spotřebičů, ale také další elektrické veličiny, jako je proud, napětí, apod., s přesností +/- 2%
 • Zobrazovat odběrové diagramy a charakteristické časové průběhy spotřeby a dalších elektrických veličin
 • Dostávat na mobil upozornění na nestandardní stavy, jako je třeba příliš vysoká nebo naopak nízká spotřeba
 • Automatizovaně optimalizovat celkovou spotřebu domácnosti prostřednictvím zapínání a vypínání definovaných spotřebičů podle předem daných podmínek
 • Upozorňovat na případnou nekvalitu dodávky elektřiny a tedy situaci, kdy máte nárok na náhradu od dodavatele elektřiny


Zpět na úvodBezpečnost

Pro zvýšení bezpečnosti Vám systém ENcontrol umožňuje detekovat různé signály z čidel a nastavit podle potřeby způsoby reakce systému na tyto signály.

Lze tak například:

 • Připojit do systému detektory pohybu, kouře, magnetické kontakty, detektory tříštění skla, apod.
 • Připojit do systému sirény, zámky, apod.
 • Dostávat na mobil různá upozornění na signalizaci z určených čidel
 • Plánovat spínání zařízení k imitaci přítomnosti (například světla nebo rádio)
 • Mít možnost na dálku zkontrolovat, zda určitý potenciálně nebezpečný spotřebič je opravdu vypnutý (např. trouba nebo žehlička)
 • Připojit systém ke specializovanému zabezpečovacímu systému a rozšířit tak jeho možnosti

Zpět na úvod
Návrh a realizace: SlusnyWeb.cz - Tvorba webových stránek