Languages

Evidence elektrorevizí

Z platných právních norem ČSN vyplývá v současné době povinnost všech provozovatelů elektrických zařízení pravidelně provádět kontrolu a odborné revize technického stavu veškerých vlastněných elektrických zařízení, přístrojů a nástrojů.

Převzetí zodpovědnosti za dodržování termínů pravidelných revizí a kontrol, které jsou stanoveny v dokumentaci přístroje nebo vyplývají z jiných právních předpisů, znamená pro odpovědného zaměstnance povinnost vést přesnou a podrobnou evidenci provedených měření a kontrol.

Protože se společnost DataExpert s.r.o. dlouhodobě zabývá aplikacemi v oblasti RFID technologie čipového značení nejrůznějších komodit, vyvinula právě pro účely efektivního sledování revizí elektrických zařízení speciální programovou aplikaci "Elektrorevize“ s využitím identifikace pomocí RFID transpondéru (čipu/tagu).
Propojení s IS Helios Orange

Aplikace "Elektrorevize" pracuje nad samostatnou databází, je ale formou „plug-in“ modulu přímo napojena na podnikový informační systém. To umožňuje například jednoduše zkopírovat seznam zařízení určených k revizi přímo z modulu Majetek informačního systému do databáze aplikace Elektrorevize. Zde pak probíhá plánování revizí, automatické upozorňování na blížící se termíny, evidují se naměřené hodnoty a výsledky a vytváří se revizní zprávy. Je možný také export naměřených hodnot do MS Excel.

Aplikace v současné době nabízí přímé propojení dat se systémem Helios Orange, na základě individuálního zákaznického požadavku mohou být importy přizpůsobené i pro jiný informační systém (např. Navision, SAP, ...), vzhledem ke standardizovanému způsobu komunikace a přenosu dat.

Zpět na úvod


Popis řešení

Je-li každý elektrospotřebič nebo elektrické zařízení opatřeno vlastním UHF RFID transpondérem, je spolehlivě zajištěna jednoznačná identifikace tohoto zařízení, která výrazně zrychlí a zefektivní veškerou následnou evidenci. Transpondéry používané pro tyto účely se vyznačují především velkou čtecí vzdáleností při zachování malých rozměrů, vhodných pro umístění i na menší plochy různých nástrojů nebo na kabely elektrospotřebičů, prodlužovací kabely, atd. Díky možnosti čtení z větší vzdálenosti není nutné hledat fyzické umístění tagu, načtení proběhne již při přiblížení readeru k zařízení (parametr čtecí vzdálenosti je závislý na výkonu použitého RFID readeru a typu antény).

Kompaktní celoplastové provedení povrchu transpondérů zajišťuje jejich odolnost proti poškození nebo znečištění.

Hlavním přínosem aplikace „Elektrorevize“ je odstranění nevyhovující „papírové“ agendy a její nahrazení efektivní a přehlednou evidencí elektrorevizí, propojenou s podnikovým informačním systémem a s využitím RFID čipového značení elektrických zařízení.


Návrh a realizace: SlusnyWeb.cz - Tvorba webových stránek