Jazyky

Knihovny

Současné moderní knihovny poskytují svým zákazníkům mnohem více služeb než je jen půjčování knih. Aby se mohl zvyšovat komfort služeb, je potřeba řešit požadavky zákazníků co nejvíce individuálním přístupem. Tím však vzrůstají nároky především na vytíženost zaměstnanců knihoven.

Řešení spočívá v nasazení moderních prostředků pro dosažení co nejvyššího stupně automatizace běžných rutinních procesů.

Knihovníci potřebují nové moderní nástroje pro svou práci.

Pomocí čipové identifikace knih se velmi výrazně zrychlí, zautomatizují a zefektivní běžné rutinní činnosti v knihovně (evidence, třídění, vyhledávání, vlastní výpůjčky nebo zpětné zařazování knih). Celý proces se stává velmi přehledným a přesným. Knihovníci tak mohou věnovat více času pro uspokojování individuálních požadavků svých čtenářů.Technologie RFID-čipové identifikace knih pomáhá spolehlivě chránit inventář knihovny a přitom poskytnout veřejnosti maximální úroveň využití.


3M.jpg

Pro realizaci projektů RFID identifikace v knihovnách používáme systémy renomovaného výrobce - společnosti 3M.
Hlavní přínosy zavedení systému RFID do knihovny

 • Rychlý a aktuální přehled o stavu knihovního fondu, jednoduchá inventarizace
 • Zrychlení obsluhy čtenářů – spokojenější zákazník i personál knihovny
 • Zvýšení produktivity půjčování a vracení knihovních položek, možnost samoobslužného provozu
 • Současné načítání celého stohu knih
 • Rychlý a jednoduchý přechod z čárového kódu na technologii RFID
 • Ušetření času zaměstnanců při manipulaci s položkami, získání času pro individuální požadavky čtenářů
Čárový kód.jpg

Výhody technologie RFID oproti značení čárovým kódem

 • RFID štítek nemusí být umístěn na obalu jako v případě čárového kódu
 • Výrazné omezení možnosti opotřebení a poškození
 • Rychlejší načítání RFID štítku - není nutné přesné nasměrování scaneru vůči čárovému kódu
 • Možnost načítání několika položek najednou
Zpět na úvod


Komponenty systému

Štítek RFID Štítek.jpg

Štítek obsahuje přepisovatelný čip a anténu, které jsou uloženy v ochranném papírovém pouzdře velikosti 48x57 mm. V paměti štítku je uloženo jednoznačné ID knihovní položky, v současné době reprezentované např. v podobě čárového kódu. S tímto číslem jsou v softwarové nadstavbě systému spojeny všechny další potřebné informace o této knihovní položce. Zadní stranu ochranného pouzdra čipu tvoří samolepící vrstva, která umožňuje umístit štítek na libovolné místo na knize, CD (DVD) obalu atd. Aby byla zajištěna co nejmenší velikost štítku (zvláště tloušťka), jsou použity tzv. pasivní vysokofrekvenční štítky (13,56MHz), které nepotřebují žádný aktivní zdroj energie a „nabíjejí se“ od elektromagnetického pole vysílaného RFID čtečkou.


Adaptační stanice

Poskytuje rychlé a snadné řešení převodu knihovních položek z čárového kódu na technologii RFID Samostatná jednotka zabudovaná v pojízdném vozíku obsahuje dotekovou obrazovku, scanner čárových kódů a čtečku RFID, což umožňuje rychlé čtení čárových kódů, převod informací a vydání štítku 3M RFID. Může pracovat přímo mezi regály a nevyžaduje připojení k výpůjčnímu systému. Umožňuje programovat a přeprogramovávat štítky.


Digitální knihovní asistent Digitální knihovní asistent.jpg

Bezdrátové ruční zařízení pro aktivní správu knihovního fondu – čte štítky na knihovních materiálech a umožňuje tak rychlé třídění, vyhledávání, vyřazování a hledání výjimek. Současně provádí čtení z regálů, vyhledávání a snímání inventáře

 • Vysoká ukládací kapacita (více než milion položek)
 • Bezdrátové kompaktní provedení, otočná anténa, nízká hmotnost
 • Zvyšuje produktivitu a vytváří větší pořádek v knihovně

Univerzální pracovní stanice pro knihovní personál Univerzální pracovní stanice pro knihovní personál.jpg

Může fungovat jako půjčovní stanice nebo stanice na programování štítků. Při vypůjčování a vracení dokáže zpracovávat čárové kódy i štítky RFID. Umí programovat a přeprogramovávat štítky RFID a převádět čárové kódy na RFID.

 • Ergonomické provedení, možno umístit pod desku výpůjčního stolu, nízkoprofilová čtecí podložka
 • Plně kompatibilní se stávajícími počítači, skenery a tiskárnami ve výdejovém pultu

Detekční branky Detekční branky

Bezpečnostní detekční rám lze umístit u vchodu do knihovny, vyrábí se v několika provedeních, aby vyhovoval prostorovému uspořádání a designu knihovny. Poskytuje vynikající detekční výkon a umožňuje nastavení akustické a vizuální výstražné signalizace podle potřeb. Integrované počítání zákazníků umožňuje monitorování využívání knihovny.

 • Variabilní montáž pomocí základových desek nebo přímo, použitelné se širokým spektrem podlah
 • Šířka průchodu vyhovuje požadavkům ADA

Systém SelfCheck Systém SelfCheck

Systém pro samoobslužné automatizované půjčování a vracení knih napomáhá zvýšit produktivitu a frekvenci půjčování. Umožňuje monitorování počtu výpůjček a vracení.

Systém je velmi intuitivní, čtenáři i personál si mohou být jisti, že jsou položky při půjčování i vracení odbaveny správně. Knihovní položky jsou při vrácení okamžitě zaregistrovány a zápis v kartě čtenáře je okamžitě odstraněn. Zákazník obdrží potvrzení emailem a tištěnou stvrzenkou.

 • Rychlé načítání výjimek pro rezervace
 • Záruka uchování informací i v případě odpojení od sítě nebo integrovaného knihovního systému, možnost webového dálkového monitorování a diagnostiky, rychlé řešení problémů

Bibliobox HERBIE – Box na vracení knih Bibliobox HERBIE

Umožňuje vracet knihy kdykoliv 24 hodin denně. Je možné instalovat uvnitř i vně knihovny, vždy zaručuje bezpečné a spolehlivé vrácení knih, časopisů a disků CD a DVD.

Systém má instalovány vestavěné bezpečnostní zámky a je možné jej spolehlivě připevnit k zemi.

Uvnitř je instalovaná měkká elastická podložka pro ochranu dopadajících knih.

Vestavěný mechanismus zabraňuje přístupu jiného než knihovnického materiálu dovnitř boxu (např. tekutin).

 • Hmotnost 75 kg, možnost individuální volby barvy
Zpět na úvod

Návrh a realizace: SlusnyWeb.cz - Tvorba webových stránek