Jazyky

Helios Orange

Helios Orange je informační a ekonomický systém určený pro středně velké společnosti.

Poskytuje vysoký uživatelský komfort a rychlý přístup k informacím potřebným pro Vaše správná rozhodnutí.


helios_300x60_silver.gif

Systém Helios Orange je technologicky vyspělý informační a ekonomický systém zefektivňující všechny běžné i vysoce specializované firemní procesy. Poskytuje Vám dokonalý a aktuální přehled o situaci na trhu i uvnitř podniku, automatizaci rutinních operací, zefektivňování provozu, snižování nákladů a účinnou komunikaci. V mnoha úspěšných firmách již řadu let pomáhá managementu v řízení všech potřebných oblastí, včetně např. CRM. Zjistěte, jak by mohl pomoci i Vám!

.

Společnost DataExpert s.r.o. je autorizovaným a certifikovaným partnerem pro produkt Helios Orange a má veškerá oprávnění a kompetence tento systém nabízet a implementovat. Naši vyškolení a certifikovaní konzultanti jsou připraveni vyřešit Vaše požadavky a dotazy.
Na rozdíl od jiných informačních systémů má Helios Orange možnost přidaných zákaznických a uživatelských programových úprav, které jsme schopni realizovat „na míru“ podle Vašich potřeb.

Disponujeme kvalitním týmem, který má za sebou řadu úspěšných instalací a je schopen Váš IS trvale spravovat a poskytnout rychlý zásah v případě selhání nebo poruchy. Pro správnou implementaci software nabízíme vyškolené a certifikované konzultanty, kteří jsou připraveni vyřešit požadavky a dotazy uživatelů ze všech oborů a odvětví.

HeliosPoskytujeme komplexní služby


 • Kompletní předprodejní podpora
  • individuální konzultace mapující potřeby zákazníka a požadavky na funkcionalitu
  • doporučení vhodné konfigurace vzhledem k potřebám a ekonomické efektivitě
  • detailní prezentace nabízeného produktu
  • několik variant cenové nabídky
 • Dodávka licencí a kompletní implementace informačního systému
 • Převod uživatelských dat
 • Školení uživatelů
 • Poprodejní podpora – standardní systémová podpora IS
  • „hotline“ poradenství
  • pravidelný upgrade systému
  • legislativní update reagující s dostatečným předstihem na změny v příslušných zákonech
 • Poprodejní podpora – rozšířená systémová podpora IS
  • možnost vzdálené správy celého IS
  • pravidelné návštěvy konzultanta u zákazníka
  • zpracování analytických materiálů pro vedení společnosti, atd.
 • Úpravy „na klíč“ dle požadavku zákazníka
  • Na rozdíl od jiných informačních systémů má Helios Orange možnost vytvářet zákaznické a uživatelské programové úpravy, které jsme schopni realizovat „na míru“ podle Vašich potřeb ve formě plug-in modulů.

Jsme připraveni poskytovat zákazníkům služby systémového integrátora IS, tzn. že budeme pro zadavatele jediným IS/IT partnerem.

Zpět na úvod


Více o systému Helios Orange


Přínosy pro menší firmy

Menší firmy ocení analytický rozsah informačního systému bez nutnosti jakýchkoliv úprav či dodatečně vyvíjených prvků navyšujících cenu a prodlužujících dobu instalace systému. Velkou výhodou pro menší firmy je možnost pořízení modulů a oblastí, které opravdu potřebují, což výrazně snižuje prvotní investici do informačního systému a usnadní se celý proces uvedení do reálného provozu. V případě budoucího růstu firmy nabízí informační a ekonomický systém Helios Orange rozšíření o další moduly, specializované oblasti a návazná řešení a zvýšení počtu uživatelů pracujících v systému.


Přínosy pro středně velké firmy

Středně velké společnosti oceňují především množství specializovaných oblastí a návazných řešení, které umožňují pokrytí procesů ve firmách podnikajících v různých oborech a odvětvích. Samozřejmostí u tohoto typu informačního systému je možnost jeho přizpůsobení specifickým potřebám a požadavkům řízení těchto firem.


Vyspělá technologie pro všechny

Technologie client/server, na které je tento ERP a ekonomický systém vystavěn, zajišťuje dostatečnou stabilitu a bezpečnost dat pro všechny typy firem. Výhradní použití MS SQL serveru zajišťuje maximální rychlost a neomezenou práci s uloženými daty. Středně velké firmy ocení robustnost systému, kvalitu databázového stroje a další nástroje, které společnost Microsoft dodává k serveru MS SQL. Menší firmy ocení nadčasový informační systém a použitím databázového stroje MSDE výrazně sníží náklady vložené do pořízení informačního systému.


Informační a ekonomický systém s řadou oborových řešení

Každý obor podnikání je jedinečný a vyžaduje specifické funkce systému. Snažíme se proto systém Helios Orange co nejlépe přizpůsobit potřebám jednotlivých zákazníků. Oborová řešení shromažďují poznatky z mnoha odvětví, sledují zkušenosti z praxe i současné trendy a vytvářejí vysoce specializované moduly. IS Helios Orange tak dnes pokrývá široký okruh oborů a poskytuje vysoký uživatelský komfort a rychlý přístup k informacím potřebným pro Vaše správná rozhodnutí.


Postavení produktu Helios na trhu

All-in-One ERP systémy v segmentu
malých firem

Segment malých firem

All-in-One ERP systémy v segmentu
firem od 250 do 1000 zaměstnanců

Segment firem s 250 až 1000 zaměstnanci

Zdroj: CVIS 2008, Hodnoceno 62 All-in-One ERP systémů (z celkového počtu 81 ERP systémů) dodávaných v ČR. Segment malých firem (10-49 zaměstnanců dle EK) zahrnuje celkem 7305 referencí. Segment firem od 250 do 1000 zaměstnanců zahrnuje celkem 2441 referencí. Údaj o meziroční změně neuvádíme z důvodu zavedení odlišné klasifikace u některých produktů oproti minulému období.

Zpět na úvod


Proč právě Helios Orange?


Stabilita
 • 16 let zkušeností s vývojem informačních a ekonomických systémů
 • Podnikový systém prověřený časem i množstvím zákazníků
 • Zkušenosti partnerů v jednotlivých odvětvích
Prestiž
 • Více než 3500 uživatelů
 • Většinový podíl v segmentu malých a středně velkých firem v ČR
 • Pravidelná hodnocení nezávislým auditem
 • Vítězství v soutěži ERP Czech jako "nejlepší informační systém pro středně velké firmy"
Komplexní pokrytí potřeb trhu
 • Využití zkušeností zákazníků pro pokrytí veškerých procesů řízení ve firmách
 • Komplexní řešení výrazně snižuje náklady na implementaci
 • Nástroje přizpůsobení pro pokrytí specifických potřeb konkrétních zákazníků
 • Komplexní pokrytí všech procesů ve specifických odvětvích
 • Integrované řešení pro výrobu, dopravu a spedici, servis, řízení projektů, zemědělství a mnoho dalších.
Zázemí v českém prostředí
 • Výborná znalost domácí legislativy a dalších národních specifik
 • Cena odpovídající českému prostředí – příznivý poměr cena/výkon.
Technologická vyspělost
 • Plnohodnotná aplikace „client-server“ – rychlost, bezpečnost dat, transakční zpracování a další
 • Orientace na jeden SQL server umožňuje využít všech specifických vlastností a veškerých možností serveru
 • Přímý přístup k datům
Snadná instalace a bezproblémový provoz
 • Snadná instalace výrazně snižuje náklady na implementaci a její délku
 • Snadný síťový provoz bez nutnosti instalace na jednotlivých stanicích
 • Snadná správa včetně vzdálené správy
 • Možnost automatizace zálohovacích procesů
Snadné ovládání
 • Několik způsobů ovládání umožňuje jednotlivým uživatelům zvolit ten nejlépe vyhovující
 • Všechny funkce jsou spustitelné pomocí klávesových zkratek
 • Nadčasový způsob ovládání vycházející ze zvyklostí MS Office
Podpora světových jazyků, legislativ a standardů
 • Funkce oceňovaná především manažery společností s mateřskou firmou či centrálou v zahraničí
 • Možnost přepínání prostředí systému do angličtiny, němčiny, polštiny a slovenštiny
 • Česká, slovenská a německá legislativa
 • Podpora mezinárodních účetních standardů US, GAAP a IFRS
Kvalitní manažerské výstupy
 • Manažerské vyhodnocování umožňuje manažerům vytvářet v prostředí MS Office libovolné reporty a přehledy
 • Možnost využití např. tzv. OLAP kostek pro náročnější výstupy.
Elektronická komunikace, bezpečnost
 • Certifikát prvenství v komunikaci NCTS s celními úřady a v připojení na Portál veřejné správy
 • Podpora všech standardů elektronické komunikace jako např. EDI, XML, XSL, SSL, HTTP, HTTPS
 • Možnost šifrování a elektronického podpisu všech dat.
Integrace s ostatními aplikacemi
 • Integrace s MS Office - MS Word, MS Excel a MS Outlook
 • Možnost propojení s libovolným softwarem a prohlížení dat z jiných programů přímo v systému Helios Orange
Množství návazných řešení
 • V oblasti softwarových řešení např. Internetový obchod, Rezervační systém pro hotely a cestovní kanceláře a mnoho dalších
 • V oblasti hardwarových řešení např. Řešení pro mobilní obchodníky, Čtečky a tiskárny čárových kódů, Terminály docházkových systémů a mnoho dalších
 • Všechna návazná řešení jsou implementována a odzkoušena u velkého počtu zákazníků
Zpět na úvod


Moduly systému Helios Orange


Moduly IS Helios Orange Zpět na úvod


Oborová řešení


Helios Orange poskytuje řešení pro nejrůznější odvětví podnikání.

Patří mezi ně zejména: Strojírenství, Potravinářství, Plastikářství, Papírenství, Automobilový průmysl, Stavebnictví, Chemie, Hotelierství, Gastronomie a pod.

Vyberte si řešení pro Vaši společnost.

Zpět na úvod

Návrh a realizace: SlusnyWeb.cz - Tvorba webových stránek